چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 797

ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 کنفرانس های برگزار شده: 

 

اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان «مدیریت ارزش در بانک ها»

زمان برگزاری: یکشنبه 30 خرداد 1400   

حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

« ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی

(بازرسی، ریسک و تطبیق) »

زمان برگزاری: شنبه 2 اسفند 1399 

 

مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی 

« اعتبارسنجی و نظارت اعتباری »

زمان برگزاری: دوشنبه 26 آبان 1399