چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 4896

ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

  

 کنفرانس های برگزار شده: 

 

دومین کنفرانس مدیریت مالی بانک ها

«نقدینگی بانک ها، دولت، بورس و بازار بین بانکی»اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان

«مدیریت ارزش در بانک ها»

زمان برگزاری: یکشنبه 30 خرداد 1400

دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

«نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور»

زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400 اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری با عنوان

«ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی

(بازرسی، ریسک و تطبیق)»

زمان برگزاری: شنبه 2 اسفند 1399 

 

اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی با عنوان

«اعتبارسنجی و نظارت اعتباری»

زمان برگزاری: دوشنبه 26 آبان 1399