چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 8042

مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  مباحثه های علمی پیش رو: 

پنجاه و پنجمین مباحثه علمی با عنوان

«ضوابط اعتبار اسنادی داخلی- ریالی»

مخاطبان:

کارکنان واحد مالی، اعتباری، ریسک و سایر واحدهای ذیربط

مدت: 4 ساعت

زمان برگزاری:

سه شنبه 19 مهرماه 1401

 ساعت: 14 الی 18

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

 4,900,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

  دریافت بروشور


پنجاه و ششمین مباحثه علمی با عنوان

«آشنایی با سامانه محچک

(سامانه مسدود سازی موجودی حساب صادرکننده چک برگشتی)»

مخاطبان:

کارکنان مرتبط با موضوع قانون چک از جمله چک برگشتی و مسدودی حساب مشتریان شبکه بانکی

مدت: 4 ساعت

زمان برگزاری:

سه شنبه 26 مهرماه 1401

 ساعت: 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

 4,900,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

 دریافت فایل بروشور

  مباحثه های علمی برگزار شده: