مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

  مباحثه های علمی پیش رو: 

 

چهل و پنجمین مباحثه علمی با عنوان

«نحوه ذخیره گیری مطالبات موسسات اعتباری بر اساس بخشنامه جدید»

مخاطبان: 

کارکنان واحد مالی و حسابداری

زمان برگزاری :

چهارشنبه 13 بهمن ماه 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

چهل و ششمین مباحثه علمی با عنوان

«رویکرد های نوین تأمین مالی زنجیره های تولید»

مخاطبان: 

اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد اعتباری،

کسب و کار و فناوری اطلاعات شبکه بانکی

 زمان برگزاری :

سه شنبه 12 بهمن ماه 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

چهل و هفتمین مباحثه علمی با عنوان

«نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)»

 

مخاطبان: 

کارکنان واحدهای مالی، اعتباری،

حسابرسی داخلی، تطبیق و ریسک

زمان برگزاری :

سه شنبه 19 بهمن ماه 1400

ساعت: 14 الی 18

چهل و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

«ریسک های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی و

نحوه مدیریت آن»

مخاطبان: 

ارکان عالی اعتباری، مسئولین شعب، کارشناسان

واحدهای اعتباری، بازرسان و حسابرسان

زمان برگزاری :

یکشنبه 24 بهمن ماه 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

  مباحثه های علمی برگزار شده: