چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 430

معرفی دوره:

 در طی دهه گذشته، حرکت صنایع مختلف به سمت فناوری های نوین مبتنی بر اطلاعات، شتاب روزافزونی یافته است. گستردگی مفاهیم و کارکردهای این فناوری ها و ارتباطات پیچیده و در هم تنیده فی مابین آن ها، نیاز به آشنایی عمیق تر با این فناوری ها را دو چندان کرده است. بر همین اساس، توجه صنایع مختلف به سمت فناوری های کلیدی و بنیادین حوزه تحول دیجیتال معطوف شده است. یکی از این فناوری ها که در مرکز ارتباطات پیچیده رویکردهای نوین تحول دیجیتال قرار گرفته است، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و کاربردهای آن در تحلیل عمیق داده ها تحت عنوان علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار است. در این دوره، ضمن آشنایی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و تاریخچه سیستم های مرتبط با آن، کارکردهای هوشمندی کسب و کار (BI) و هوشمندی محاسباتی(CI) و انواع تحلیل های پیشرفته داده محور بر مبنای یادگیری ماشینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین، درخصوص مفاهیم سنجش آمادگی و نقشه راه تحلیل های پیشرفته کسب و کار در سازمان ها و گام های پیاده سازی پروژه های مرتبط بهمراه الگوریتم های نوین داده محور و نحوه اعتبارسنجی یافته های حاصل از آن ها، مرور کاملی صورت خواهد پذیرفت. در ادامه، فناوری های تحول دیجیتال و جایگاه علم داده و یادگیری ماشینی در این فناوری ها، نرم افزارها و دوره های مرتبط و در نهایت، کارکردها و نمونه های صنعتی این حوزه در صنعت بانکداری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

اهداف دوره:

محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

پیش نیاز دوره:

آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی سازمانی، آشنایی با مفاهیم مقدماتی هوشمندی کسب و کار و فناوری های نوین تحول دیجیتال

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 10 بهمن

ساعت 9 الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی می باشد.