چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 442

معرفی دوره:

  فرایند منتورینگ سازمانی در جهت آموزش و پرورش مراجع در محیط کار یا محیط زندگی می باشد. منتور فردی متخصص و حرفه ای در یک رشته خاص است که دانش عمومی و تخصصی، مهارت، تجربه، و سابقه کار بسیار زیاد، در آن رشته تخصصی و حرفه را دارد و بخاطر داشتن سابقه کار و مهارت بالا دقیقا می داند که در هر شراط و زمانی متناسب با حال مراجع از کدام تکنیک برای حل مشکل او استفاده کند. منتورینگ جهت بهبود عملکرد فرد در محیط کار و زندگی می شود.

اهداف دوره:

محتوای دوره:

  مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد منابع انسانی بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9، 16 و 23 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.