چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 533

معرفی دوره:

 گزارشگری از نیاز و خواست اطلاعاتی استفاده کنندگان (بخصوص در محیط بیرون سازمان) نشأت می گیرد. نیازها و خواست استفاده کنندگان بسیار متفاوت است، لذا گزارشگری بدنبال تأمین اطلاعات مورد نیاز آن هاست، به طوری که منجر به بهترین تصمیم گیری و ایجاد ارزش برایشان شود. شناسایی ذینفعان گزارش، تعیین نوع اطلاعات به منظور حصول اطمینان از رفع نیاز ذینفعان (متناسب با نوع رابطه آن ها شامل حدود وظایف و مسئولیت شرکت در قبال آن ها)، مدیریت ریسک (در مفهوم کلی رفع تهدیدات و ایجاد فرصت ها)، شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار و تأثیرپذیر و حدود انتظارات از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارچوب های متعدد با مشخصه های مختلف برای تهیه گزارشگری مالی ارائه شده، ولی از نظر انجمن حسابداران رسمی و خبره انگلستان (ACCA) مهمترین مشخصه، پذیرش مسئولیت گزارش از سوی بالاترین سطح مدیریت به منظور حصول اطمینان ذینفعان از اطلاعات ارائه شده، می باشد. علاوه بر اطلاعات مالی (کمی)، ارائه اطلاعات غیرمالی (کیفی) در گزارش ها، نیز بسیار متداول و با اهمیت است، به طوریکه بیانگر جنبه های مختلف عملکرد شرکت برای ذینفعان باشد.

در این دوره آموزشی، ضمن معرفی انواع مهم گزارش های مالی و غیرمالی (شامل اطلاعات کمی وکیفی)، مطابق با استانداردهای بین المللی، سعی بر آموزش کاربردی همکاران سیستم بانکی بخصوص برای ارائه اطلاعات عملیاتی و غیرمالی (کیفی) جهت درج در گزارش سالیانه (Annual Report) است. اهمیت این موضوع ضمن رفع نیاز استفاده کنندگان، جلب اعتماد ذینفعان از جمله بانک های کارگزار و مشتریان خارجی نسبت به عملیات بانک ها و شرکت ها به ویژه در زمینه تعیین خط مشی، مدیریت ریسک، پذیرش مسئولیت اجتماعی، تحلیل و بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آتی و ... می باشد.

 اهداف دوره:

محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه(Annual Report)همکاری می کنند.

پیش نیاز دوره:

اصول حسابداری، استانداردهای گزارشگری مالی و تحلیل مالی، مدل های کسب و کار و برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک و عملیات و امور مختلف بانکی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 6 و 13 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.