چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 454

معرفی دوره:

 بانک ها به عنوان واسطه گران مالی، خدمات و محصولات مختلفی به آحاد جامعه ارایه می دهند. بسیاری اوقات نشت قیمت گذاری (قیمت گذاری به عنوان مجموع شرایط و نرخ تعریف می شود) می تواند بانک را در معرض آسیب های مختلفی قرار دهد. نهاد ناظر برای بعضی از محصولات و خدمات شرایط و نرخ ثابت مشخص کرده است، اما بسیاری از محصولات و خدمات فاقد شرایط ثابت تعریف شده هستند لذا داشتن قیمت گذاری مناسب به عنوان تعیین شرایط و یا نرخ برای محصولات و خدمات بانک، می تواند سودآوری و پایداری بانک را تضمین کند.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

مدیران واحد اعتبارات، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 23 و 24 بهمن

ساعت 9  الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.