چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 1192

معرفی دوره:

 توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب و کار بانکی داشته و تغییرات فراوانی را در خدمات بانکداری طی سال‌های اخیر موجب شده است. اطلاعات مشتریان، بسترها و امکانات زیرساختی و نرم‌افزارهای کاربردی به‌عنوان سرمایه، ذخایر و دارایی‌های مؤسسه اعتباری (در حوزه فناوری اطلاعات) به‌شمار می‌روند. بر همین اساس توجه به مقوله ریسک عملیاتی و مهمترین منبع ایجادکننده آن، یعنی ریسک فناوری اطلاعات امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف افزایش ضریب امنیت اطلاعات و کاهش ریسک‌های فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری، حرکت به سمت استقرار استانداردهای روز دنیا در حوزه فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور، کاهش سوء استفاده‌های احتمالی و جلوگیری از هدررفت منابع موجود در شبکه بانکی کشور و ایجاد یکپارچگی میان سیاست‌های ابلاغی در نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری اقدام به تدوین و ابلاغ مجموعه قوانین ناظر بر حوزه فناوری اطلاعات شبکه بانکی در قالب سند یاد شده نموده است. تدوین این سند بر مبنای آخرین استانداردهای معتبر بین‌المللی و به کمک جمعی از خبرگان، پژوهشگران و مدیران با تجربه و صاحب‌نظر در صنعت مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک و حسابرسی بانکی صورت گرفته است. این دوره آموزشی به منظور معرفی و تشریح مواد سند مزبور و تبیین وظایف و اقدامات مورد انتظار از شبکه بانکی در اجرای هریک از بندهای آن تدوین شده است.

اهداف دوره:

آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات شبکه بانکی با اهم وظایف و اقدامات مورد انتظار از شبکه بانکی در زمینه اجرای ضوابط الزام‌شده درسند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری

 محتوای دوره:

  تمامی فصل‌های سند «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری»

  مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

 پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاد سند «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری»

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 روزهای دوشنبه و چهار شنبه

از 11 الی 27 بهمن

ساعت 9 الی 13

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 12.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.