چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 503

معرفی دوره:

این دوره در بردارنده استاندارد پیام های سوییفتی گروه های 4 و 7 و نحوه تکمیل درست پیام های مرتبط  به شکلی است که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

  مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: کارکنان ارزی

 پیش نیاز دوره: سوییفت مقدماتی

 مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3، 5 ،10 ،12 و 17 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 11.000.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.