چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 774

معرفی دوره:

اعتبار اسنادی داخلی، در معاملات  B TO B، می تواند جایگزین اعطای تسهیلات شود، که در این صورت اول از صوری بودن معاملات و تسهیلات به مقدار زیادی جلوگیری می شود و دوم با توجه به دریافت اسناد معامله نظارت بانک ها کامل تر و راحت تر می شود.

 اهداف دوره:

 محتوای دوره:

  مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، بانکداری شرکتی و بازاریابی بانک ها و موسسات اعتباری

پیش نیاز دوره:
آشنایی با اعتبار اسنادی داخلی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 و 30 دی و 7 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.