چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 652

 معرفی دوره:

ریسک‌های مرتبط با اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در مجموع ترازنامه بانک به ویژه در کشورمان که دارای بازار ارزی بسیار بی ثبات و عموما ملتهب و فاقد ابزارهای مدیریت ریسک می‌باشد، بسیار زیاد و جدی است به صورتی که بانک‌ها را مستقیما یا غیر مستقیم از مسیر مشتریان بی توجه نسبت به ریسک نرخ ارز دچار زیان‌های بسیاری نموده است.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

   (شکاف نقدینگی، مرور تحلیل ریسک مشتریان بزرگ)

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

از هر بانک یک گروه متشکل از مدیران خزانه داری ارزی، امور مالی، ریسک و بخش اقتصادی یا برنامه ریزی بانک با تخصص اقتصادی

 پیش نیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8  ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 21 و 28 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص

  دوره به صورت حضوری می باشد و از هر بانک باید یک گروه 4 نفره طبق مخاطبان معرفی شود.