چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 508

معرفی دوره:

 این دوره برآن است که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب ضمن حفظ و نگهداری از منابع انسانی و جلوگیری از به انحراف رفتن این منابع با ارائه روش های مناسب نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های بانک را به شرکت کنندگان ارائه نماید .

  اهداف دوره:

محتوای دوره:

مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره: بازرسان شعب

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

روزهای یکشنبه و سه شنبه

از 19 دی الی 12 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 15,500,000 ریال

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.