چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 641

معرفی دوره:

بانک‌های مختلف کشور در هر سال مالی اقدام به انعقاد بیش از شش میلیون قرارداد اعتباری خرد و کلان در قالب عقود مختلف اسلامی می‌نمایند و به طور متوسط در هر روز کاری در هر شعبه در کل بانک‌های کشور، یک قرارداد اعتباری منعقد می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی کشور معادل 10 درصد می‌باشد که حکایت از معوق شدن یک قرارداد از ده قرارداد منعقده در سطح شعب و ریسک بالای اعتباری و عملیاتی در این عرصه می‌باشد. یکی از دلایل اصلی غیرجاری شدن تسهیلات اعطایی، عدم توجه به فرآیندهای اجرایی و نظارتی اعتباری در تصویب، انعقاد قرارداد و نظارت می‌باشد. اکثر کارشناسان اموربانکی و اعتباری اعتقاد دارند که در صورت اجرای صحیح عملیات تشکیل پرونده، ظرفیت‌سنجی، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و نظارت؛ تسهیلات اعطایی کمتر معوق شده و چالش اصلی نظام بانکی در این عرصه کاهش می‌یابد. در این دوره آموزشی ضمن تشریح منطق حاکم بر عقود اسلامی و کارکرد آن در بازار کسب و کار، فرآیندهای اجرایی و عملیاتی با هدف مدیریت بهینه ریسک و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ارایه می‌شود.    

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی و اداری، روسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیش نیاز دوره:  گذراندن دوره‌های بانکداری داخلی 1 و 2

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12 ، 19 , 26 دی ساعت 12:00 الی 16:00

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.00.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.