شصتمین مباحثه علمی با عنوان

«شناسايی درآمد مؤسسات اعتباری

در صنعت بانکداری»

موضوع مباحثه:

در ميان بنگاه‌های اقتصادی موجود در بازارهای مالی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از آن حيث که عملکرد آن‌ها تأثير قابل ملاحظه‌ای بر وضعيت کلان اقتصاد کشور دارد، واجد اهميت ويژه‌ای است. به تناسب اهميت جايگاه و عملکرد مؤسسات مذکور، شيوه حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رويدادهای مالی آن‌ها و به طور خاص ثبت و ضبط درآمدهای ناشی از فعاليت‌های آن مؤسسات، از حساسيت ويژه‌ای برخوردار است. در اين مباحثه موضوعات مرتبط با شناسايی درآمد مؤسسات اعتباری با توجه به جديدترين بخشنامه بانک مرکزی و بر اساس نوع خدمات و فعاليت بانکداری و به تفکيک عقود اسلامی، زمان شناخت، تعديل شناخت، توقف شناخت،‌ شناسايی درآمد مطالبات غيرجاری و شناسايی درآمد تسهيلات امهالی تشريح خواهد شد.

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

  4,900,000 ریال به صورت خالص 

 (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

مسائل مورد بحث:

نحوه شناسايی درآمد تسهيلات اعطايی در قالب عقود اسلامی به تفکیک چگونه می باشد؟

آیا درآمد کارمزد خدمات بانکی به محض وصول باید شناسایی گردد؟

الزامات تعديل درآمد در مقطع گزارشگری مالی بر اساس دستورالعمل مذکور چه مواردی می‌باشد؟

نحوه شناسايی درآمد تسهيلات غيرجاری چگونه است؟

تسهيلات امهالی چیست و شناسايی درآمد تسهیلات مذکور چگونه می‌باشد؟

اثر انواع وثایق در نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری چگونه است؟

مخاطبان:

اعضای هيأت مديره، مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه مديريت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی و ساير افراد به تشخيص بانک

 

مدت: 4 ساعت

ارائه کننده:

  • دکترای حسابداری
  • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • عضو کمیته بانکی جامعه حسابداران رسمی
  • عضو کمیته بانکی و تأمین مالی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

زمان برگزاری:

دوشنبه 10 بهمن ماه 1401

 ساعت: 8:30 الی 12:30

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره تماس: 29959279 - 29959280

 دریافت فایل بروشور