دوره درسطح کارشناسی ناپیوسته

رشته مدیریت امور بانکی

شرایط پذیرش دانشجو 

در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 دریافت فایل شرایط پذیرش دانشجو

شرایط پذیرش:

دارا بودن مدرک کاردانی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

* مدارک تحصیلی باید حداکثر تا پایان بهمن ماه 1401 دریافت شوند.

شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو در دوره در سطح کارشناسی ناپیوسته به دو شیوه به شرح ذیل انجام می شود:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

سازمان متقاضی حداکثر تا

پایان روز پنجشنبه 22 دی ماه 1401

می بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

نحوه ثبت نام:

2-1- ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در دوره معرفی می شوند در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می شود:

1- در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/ سازمان محل خدمت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعلام کدملی اقدام کنند.

2- در مرحله دوم داوطلبان می بایست برای انجام مراحل بعدی ثبت نام به وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

2-2-ثبت نام انفرادی:

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی هستند، می بایست مراحل ثبت نام را شخصاً از طریق وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه به انجام رسانند.

فرایند پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو بر اساس سن داوطلب و بررسی سوابق تحصیلی و حرفه ای (معدل- رشته تحصیلی- پست سازمانی و...) و ظرفیت های تعیین شده از طرف شورای آموزشی و پژوهشی انجام خواهد شد.

شیوه برگزاری دوره:

دوره به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تبصره: آزمون های دوره غیرحضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام در فرایند پذیرش معادل 100 هزار تومان است.

شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ثبت نام اينترنتی:

ثبت نام اينترنتی تا تاریخ 6 بهمن 1401

علاقه مندان شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ثبت نام به سامانه آزمون از طریق دکمه ثبت نام زیر مراجعه نمایند.

شماره های تماس: 27899260، 27899261، 27899240