پنجاه و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

«تضاد منافع در تخصیص منابع»

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد

موضوع مباحثه:

همانگونه که به اعتقاد آدام اسمیت یک انسان عاقل به دنبال حداکثر رساندن سود خود می‌باشد هدف یک بنگاه ‌اقتصادی نیز جلب رضایت مشتری در راستای به حداکثر رساندن و ماندگاری سود خود می‌باشد. این هدف به دلیل عدم شناخت کافی از نیات مشتری و فقدان اطلاع کافی از کاربرد مناسب و بجای ابزارهای تخصیص منابع در شبکه بانکی، توجه کافی به هدف فوق مبذول نگردیده و بعضاً منجر به تضاد منافع بین بانک و مشتری می‌گردد. در این مباحثه سعی وافر خواهد شد نسبت به تبیین و تشریح این مطلب اقدام گردد.

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر:

 4,900,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

مسائل مورد بحث:

نقاط ریسک بانک در تنزیل سند تعهد پرداخت گشایش اعتباراسنادی مدت دار چیست؟ و تضاد منافع احتمالی بانک گشایش کننده، ذینفع گشایش و خریدار کدام است؟

آیا گشایش اعتباراسنادی را باید در زمره سقف سرمایه در گردش مشتری قرارداد؟ نقطه تضاد منافع بانک و مشتری در این موضوع کدام است؟

معیار اصول بازنگری افزایش هزینه طرح‌ها چیست؟ و نقطه تضاد منافع بانک و مشتری کدام است؟

نقطه تضاد منافع بانک و مشتری در اقاله قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی کدام است؟

آیا با وجود پذیرش نوسان 10درصد می‌توانیم 10درصد بیشتر از مبلغ گشایش اعتباراسنادی به فروشنده پرداخت نمائیم؟

چرا در شرایط مساوی و برخلاف تأکید مشتری، به‌ جای ضمانت نامه تعهد پرداخت باید گشایش اعتباراسنادی داخلی صادر نمود؟

اگر در عقد مشارکت بازرگانی، چک صادره یا مبلغ واریزی به حساب مشتری به دلیل برهم خوردن معامله کلاً استفاده نشود چه اقدام موجهی برای تعیین تکلیف پیش بینی سود بانک متصور است؟

برای حفظ منافع بانک، زمان فروش و واگذاری سرقفلی دراختیار، از چه عقد یا عقودی باید استفاده نمود؟

چرا برخلاف نظر عده‌ای از صاحب نظران شبکه بانکی تسهیلات سلف و خرید دین برای بانک و مشتری ازدیدگاه ها و زوایای متفاوت منافع مشترک دارد؟ و نقطه تضاد منافع بانک و مشتری کدام است؟

 

مخاطبان:

ارکان‌ عالی ‌اعتباری، مسئولین‌ شعب،کارشناسان‌ اعتباری، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، کارشناس ناظرین طرح‌های شبکه بانکی

 

مدت: 4 ساعت

ارائه کننده:

  • 45 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
  • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • 35 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

زمان برگزاری:

سه شنبه 22 آذرماه 1401

 ساعت: 8:30 الی 12:30

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره تماس: 29951  داخلی: 9280 - 9279

 دریافت فایل بروشور