موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در دی ماه سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)


دوره های آموزش حرفه ای دی ماه 1401

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بانکداری مرکزی

6

آنلاین

کارشناسان و بازرسین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

10 و 12 دی
ساعت 8 الی 11

6,500,000

2

مهارت های اثر بخش به منظور تدریس دوره های آموزش مجازی

4

آنلاین

مربیان بانکداری

11 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

5,800,000

3

تطبیق در مؤسسات مالی

8

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

یکشنبه ها
11 دی الی 2 بهمن
ساعت 18 الی 20 

9,000,000

4

مدیریت ذخایر ارزی

24

آنلاین

کارکنان واحدهای  بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها

یکشنبه ها
11 دی الی 16 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

17,000,000

5

حقوق بانکی

24

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، مالی و مسئولین اعتباری شعب

یکشنبه ها
11 دی الی 16 بهمن
ساعت 12 الی 16

23.000.000

6

حقوق و مقررات بانکی
(پول، ارز و پرداخت) 

12

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

12، 19 و 26 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

7

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی(ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

آنلاین

کارکنان واحدهای مالی و اعتبارات

دوشنبه ها
12 دی الی 10 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

15,000,000

8

موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور

8

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، مالی، اقتصادی، رؤسا و معاونین شعب

13 دی
ساعت 8:30 الی 16:30

12,000,000

9

تأمين مالی از طريق بازارسرمايه و نقش مکمل بازار پولی

12

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات و سرمایه گذاری

13، 20 و 27 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

10

تحلیل گری اعتباری جامع

36

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات

چهارشنبه ها
14 دی الی 10 اسفند
ساعت 8:30 الی 12:30 

24,000,000

11

روش های نمونه گیری برای ناظران، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی بانک

4 حضوری

کارشناسان اداره نظارت، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی

17 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

6,500,000

12

اصول سرپرستی و رهبری در شعب

6 آنلاین

کارکنان شعب

17 و 24 دی
ساعت 9 الی 12

6.500.000

13

اعتبارات اسنادی و مقررات UCP600

24 آنلاین

کارکنان واحد ارزی و بین الملل

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
19 دی الی 12 بهمن
ساعت 15 الی 18

17,000,000

14

تصمیم گیری خردمندانه اعتباری

8 حضوری

رؤسای شعب، مدیران مناطق، مسئولان اعتباری مرکز، ناظرین اعتباری، بازرسان وحسابرسان

20 دی
ساعت 8 الی 16

13,000,000

15

دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه

8 آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات، مالی و ریسک

20 و 27 دی
ساعت 14 الی 18

9,000,000

16

مبانی مدل ریسک اعتباری بال 2(رویکرد رتبه بندی داخلی (IRB))

8 حضوری

ناظران بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان مدیریت پرتفوی اعتباری، مدیران و کارشناسان ریسک و کارشناسان تحقیقات و برنامه ریزی

27 دی
ساعت 8:30 الی 16:30

15,000,000

17

قیمت گذاری در خدمات بانکی(مقدماتی)

4 آنلاین

مدیران اعتباری، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی

28 دی
ساعت 8 الی 12

5,800,000