موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در ماه های مهر، آبان، آذر و دی سال 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام، در کلیه دوره های تقویم آموزش حرفه ای درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش حرفه ای موسسه ارسال نموده و پس از تایید کارشناس مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات به پرتال آموزش حرفه ای مراجعه کنند.

متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در پرتال آموزش حرفه ای بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)


دوره های آموزش حرفه ای دی ماه 1401

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بانکداری مرکزی

6

آنلاین

کارشناسان و بازرسین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

10 و 12 دی
ساعت 8 الی 11

6,500,000

2

مهارت های اثر بخش به منظور تدریس دوره های آموزش مجازی

4

آنلاین

مربیان بانکداری

11 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

5,800,000

3

تطبیق در مؤسسات مالی

8

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

یکشنبه ها
11 دی الی 2 بهمن
ساعت 18 الی 20 

9,000,000

4

مدیریت ذخایر ارزی

24

آنلاین

کارکنان واحدهای  بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها

یکشنبه ها
11 دی الی 16 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

17,000,000

5

حقوق بانکی

24

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، مالی و مسئولین اعتباری شعب

یکشنبه ها
11 دی الی 16 بهمن
ساعت 12 الی 16

23.000.000

6

حقوق و مقررات بانکی
(پول، ارز و پرداخت) 

12

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

12، 19 و 26 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

7

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی(ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

آنلاین

کارکنان واحدهای مالی و اعتبارات

دوشنبه ها
12 دی الی 10 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

15,000,000

8

موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور

8

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، مالی، اقتصادی، رؤسا و معاونین شعب

13 دی
ساعت 8:30 الی 16:30

12,000,000

9

تأمين مالی از طريق بازارسرمايه و نقش مکمل بازار پولی

12

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات و سرمایه گذاری

13، 20 و 27 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

10

تحلیل گری اعتباری جامع

36

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات

چهارشنبه ها
14 دی الی 10 اسفند
ساعت 8:30 الی 12:30 

24,000,000

11

روش های نمونه گیری برای ناظران، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی بانک

4 حضوری

کارشناسان اداره نظارت، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی

17 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

6,500,000

12

اصول سرپرستی و رهبری در شعب

6 آنلاین

کارکنان شعب

17 و 24 دی
ساعت 9 الی 12

6.500.000

13

اعتبارات اسنادی و مقررات UCP600

24 آنلاین

کارکنان واحد ارزی و بین الملل

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
19 دی الی 12 بهمن
ساعت 15 الی 18

17,000,000

14

تصمیم گیری خردمندانه اعتباری

8 حضوری

رؤسای شعب، مدیران مناطق، مسئولان اعتباری مرکز، ناظرین اعتباری، بازرسان وحسابرسان

20 دی
ساعت 8 الی 16

13,000,000

15

دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه

8 آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات، مالی و ریسک

20 و 27 دی
ساعت 14 الی 18

9,000,000

16

مبانی مدل ریسک اعتباری بال 2(رویکرد رتبه بندی داخلی (IRB))

8 حضوری

ناظران بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان مدیریت پرتفوی اعتباری، مدیران و کارشناسان ریسک و کارشناسان تحقیقات و برنامه ریزی

27 دی
ساعت 8:30 الی 16:30

15,000,000

17

قیمت گذاری در خدمات بانکی(مقدماتی)

4 آنلاین

مدیران اعتباری، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی

28 دی
ساعت 8 الی 12

5,800,000

دوره های آموزش حرفه ای آذرماه 1401

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

کاربرد کارت امتیاز متوازن (BSC) در اعتبار سنجی مشتریان اعتباری حقوقی

32

آنلاین

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و کلیه علاقمندان به حوزه های اعتبارسنجی

2، 7، 9 و 14 آذر
ساعت 7:30 الی 15:30

40,000,000

2

بانکداری جامع

16

آنلاین

رؤسا و معاونین شعب، سرپرستی ها، کارکنان
واحدهای صف و ستاد

شنبه ها و چهارشنبه ها
5 الی 16 آذر
ساعت 8:30  الی 12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

3

بررسی اسناد حمل با رويكرد UCP600

16

آنلاین

کارکنان واحد بين الملل

شنبه ها
5 الی 26 آذر
ساعت 8:30  الی 12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

4

جمع آوری، ترکیب، پالایش و تحلیل داده ها در اکسل

12

آنلاین

کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه، اقتصادی، مالی، مدیریت ریسک، حسابداری، اعتبارات و منابع انسانی

6، 13 و 20 آذر
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

اتمام ثبت نام

5

نقش بانک ها در زنجیره تأمین

16

آنلاین

رؤسا و معاونین شعب، سرپرستی ها،
کارکنان واحدهای صف و ستاد

یکشنبه ها
6 الی 27 آذر
ساعت 8:30 الی12:30

13.000.000

اتمام ثبت نام

6

بانکداری شرکتی

8

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات

 7 آذر
 ساعت 8:30  الی16:30

12,000,000

اتمام ثبت نام

7

روش های محاسبه اقساط تسهیلات بانکی

16

حضوری

کارکنان واحد اعتبارات و شعب بانک ها

دوشنبه ها
7 الی 28 آذر
ساعت 8:30 الی 12:30

20,000,000

اتمام ثبت نام

8

اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان

24

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات، املاک و ساختمان

دوشنبه ها
7 آذر الی 26 دی
ساعت 14 الی 17

17,000,000

اتمام ثبت نام

9

سوییفت پیشرفته

24

آنلاین

کارکنان ارزی

سه شنبه ها
8 آذر الی 20 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

17,000,000

اتمام ثبت نام

10

ارزیابی طرح های اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار

16

حضوری

 کارشناسان ارزیابی طرح ها و سرمایه گذاری

سه شنبه ها
8 الی 29 آذر
ساعت  8:30 الی12:30

20,000,000

11 مبانی خزانه داری و قیمت گذاری  انتقالی وجوه  8 حضوری

مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها، مدیر ارشد مالی،
مدیر ارشد اعتباری، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد IT

9 آذر
ساعت 8:30 الی 16:30

15,000,000

اتمام ثبت نام

12 ضمانت نامه ریالی 12 آنلاین

مسئولین شعب، کارشناسان اعتباری و تحلیلگران مالی

9، 16 و 23 آذر
ساعت 8:30 الی 12:30

11.000.000

اتمام ثبت نام

13 عملیات ارزی در شعب 24 حضوری

کارکنان ارزی

چهارشنبه ها
9 آذر الی 14 دی
ساعت 12 الی 16

23,000,000

اتمام ثبت نام

14 کاربرد داده کاوی در مسائل بانکداری 16 حضوری

کارکنان واحد اعتبارات، ریسک و انفورماتیک

12، 19 و 26 آذر و3 دی
ساعت 8:30 الی 12:30

20,000,000

اتمام ثبت نام

15

تهیه و تنظیم قراردادهای

بین المللی

12 آنلاین

کارکنان واحدهای بین الملل، حقوقی، ارزی و اداره سیاست ها

13، 20 و 27 آذر
ساعت 8:30 الی 12:30

11,000,000

اتمام ثبت نام

16 راهکارهای مناسب افزایش مهارت تصمیم گیری اعتباری 8 حضوری

رؤسای شعب، مدیران مناطق، مسئولان اعتباری مرکز،کارشناسان وناظرین اعتباری

15 آذر
ساعت 8 الی 16

13,000,000

اتمام ثبت نام

17

مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک

8 حضوری

 مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

16 آذر
ساعت 8:30 الی 16:30

12,000,000

اتمام ثبت نام

18

بررسی تحلیلی گزارش های حسابرسی مستقل و نقش آن در اعتبارسنجی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی

24

حضوری

آنلاین

کارکنان واحد اعتبارات، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و کلیه علاقمندان به حوزه های اعتبارسنجی

16، 21 و 23 آذر
ساعت 7:30 الی 15:30

30,000,000

اتمام ثبت نام

19

بلاکچین و کاربردهای آن

16 حضوری

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 19 و 21 آذر
ساعت 8:30 الی 16:30

23,000,000

20

آشنایی با دعاوی چک

(بر اساس اصلاحات جدید قانون چک)

6 آنلاین

کارکنان واحد حقوقی، اعتبارات و شعب

 21 و 28 آذر
ساعت  9 الی 12

6,500,000

21

تاب‌آوری مالی در بانک‌ها

8 حضوری

 کارکنان واحدهای ریسک و کمیته ریسک

23 آذر
ساعت 8:30 الی 16:30

13,000,000

22

نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد جدید

8 حضوری

رؤسا و معاونین شعب، رؤسای دوایر اعتباری شعب و کارکنان واحد اعتبارات

26 آذر
ساعت 8:30 الی 16:30

11,000,000


دوره های آموزش حرفه ای آبان ماه 1401


ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

نحوه
برگزاری

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
 (ریال)

عملیات

1

بانکداری دیجیتال

16

آنلاین

مدیران میانی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

دوشنبه ها
2 الی 23 آبان
8:30 الی12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

2

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی
 (ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

آنلاین

کارکنان واحدهای مالی و اعتباری

دوشنبه ها
9 آبان 

الی 7 آذر
 8:30 الی 12:30

15,000,000

اتمام ثبت نام

3

مدلسازی مالی با استفاده

از نرم افزار اکسل

16

حضوری

مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

3 و 10 آبان
  8:30 الی 16:30

20,000,000

اتمام ثبت نام

4

بسته جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

16

آنلاین

کارکنان واحد ارزی

چهارشنبه ها
  11 آبان

 الی 2 آذر
 8:30 الی 12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

5

پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری

با رویکرد بانک و بانکداری

20

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
4 آبان الی 2 آذر
 8:30 الی 12:30

14,000,000

اتمام ثبت نام

6

تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی

8

حضوری

کارکنان واحدهای تطبیق، ریسک، بازرسان، حسابرسان و بین الملل

14 آبان
8:30 الی 16:30

11,000,000

اتمام ثبت نام

7

حاکمیت، ریسک، تطبیق و

نظام کنترل داخلی

12

آنلاین

کارکنان واحدهای حسابرسی، بازرسی، مدیریت ریسک، تطبیق و حوزه های نظارتی

شنبه ها
7 الی 21 آبان
8:30 الی 12:30

11,000,000

اتمام ثبت نام

8

آشنایی با لایه‌های پنهان

صورت های مالی مشتریان

6

حضوری

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب، کارشناسان اعتباری، سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر

8 آبان
8:30 الی 14:30

10,000,000

اتمام ثبت نام

9

آشنایی با سامانه های سنا، درنا، سپام ارزی و نیما و مشکلات تخصیص، تأمین و فروش ارز در سامانه نیما

16

حضوری

کارکنان واحد ارزی

8 و 15 آبان
  8:30  الی 16:30

20,000,000 

اتمام ثبت نام

10

طراحی ساختار بانک ها با تمرکز بر بانکداری دیجیتال

16

آنلاین

کارکنان واحدهای سازمان و روش ها، برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، ریسک، تطبیق، حسابرسی، بانکداری، بازاریابی و امور مشتریان

یکشنبه ها
8  الی 29 آبان
 8:30  الی  12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

11

برنامه ریزی بازاریابی

16

آنلاین

کارکنان واحد بازاریابی، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری شخصی

دوشنبه ها
9 الی 30 آبان
 8:30  الی 12:30

13,000,000

اتمام ثبت نام

12

آشنايی با مفاهيم ارزی

20

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

چهارشنبه ها
11 آبان الی 9 آذر
 8:30 الی12:30 

14,000,000

اتمام ثبت نام

13

اعتبارات اسنادی (LC)

10

آنلاین

کارکنان واحد ارزی

یکشنبه ها
15 آبان  الی 13 آذر
 8:30  الی 10:30 

11,000,000

اتمام ثبت نام

14

اصول کاربردی طراحی و

توسعه محصولات و خدمات

8

آنلاین

مدیران و کارشناسان بازاريابی، طراحی و توسعه محصول، تولید و سایر حوزه های مرتبط با طراحی محصول

18 و 25 آبان
 8:30 الی12:30 

7,000,000

اتمام ثبت نام

15

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی با رویکردی بر ضوابط و الزامات جدید بانک مرکزی

8

آنلاین

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 21 و 28 آبان
 8:30 الی12:30

7,000,000 

اتمام ثبت نام

16

بانکداری الکترونیکی و

احراز هویت

6 حضوری

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

5 آذر
8:30 الی 14:30 

10,000,000

اتمام ثبت نام

دوره های آموزش حرفه ای مهرماه 1401

ردیف عنوان دوره مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1

آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

4

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

9 مهر
8:30 الی 12:30

5,800,000

اتمام ثبت نام

2

تبیین تغییرات صورت‌ گرفته در صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری

12

آنلاین

اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کارشناسان واحدهای حسابداری و مالی، بودجه‌بندی و گزارشات، بازرسی و حسابرسی داخلی  9 ، 11 و 16 مهر
ساعت 14:30 الی 18:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
3

حسابداری ارزی

32

آنلاین

کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری بانک ها، رؤسا و معاونین شعب شنبه ها
16 مهر الی 5 آذر
ساعت 14 الی  18
20,000,000 اتمام ثبت نام
4

بانکداری بین الملل کاربردی

48

آنلاین

کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات و شعب ارزی  دوشنبه ها
16 آبان الی 3 بهمن
ساعت 8:30 الی  12:30
29,000,000

اتمام ثبت نام

5 بانکداری سرمایه گذاری
(ارزش گذاری، تملیک اهرمی، ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه)

32

آنلاین

مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای اعتبارات، سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دوشنبه ها
11مهر الی 30 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
22,000,000 اتمام ثبت نام
6 سوییفت مقدماتی

24

آنلاین

کارکنان ارزی سه شنبه ها
12مهر الی 17 آبان
ساعت 8:30 الی  12:30
17,000,000 اتمام ثبت نام
7 اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با استفاده از داده‌های ترکیبی و سری‌های زمانی

42

آنلاین

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری حائز شرایط پیش نیاز دوره شنبه ها و چهارشنبه ها
16مهر الی 30 آذر
ساعت 8  الی 10
25,000,000 اتمام ثبت نام
8

موارد افتراق قوانین مترتب بر ضمانت نامه های بانکی با عقد ضمان

8

حضوری

مسئولین شعب،روسای اعتبارات شعب،کارشناسان اعتباری،سایر ارکان اعتباری تصمیم گیر  24 مهر
8:30 الی 16:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
9 مدیریت ریسک تقلب در نظام بانکی

16

آنلاین

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی، حراست، بازرسی و نظارت 20 و 27 مهر و 4 و 11 آبان
ساعت 8:30 الی 12:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
10

آزمون بحران (Stress testing)

در بانکداری

8

آنلاین

کارکنان واحدهای ریسک، کمیته ریسک، کمیته دارایی بدهی   24 و 26 مهر
ساعت 13:30 الی 17:30
9,000,000 اتمام ثبت نام