پنجاه و دومین مباحثه علمی با عنوان

«چالش های امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری

 غیربانکی»

 

موضوع مباحثه:

یکی از دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی بوده است. بدیهی است عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، قانونی و حسابداری امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد، موجب تخطی مؤسسات اعتباری از برخی از ضوابط و مقررات می‌گردد و این ممکن است منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این شبهاتی همچون ربح مرکب و عدم رعایت شرایط و ضوابط عقود اسلامی و ربوی بودن آن و مسایلی نظیر طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به وجود آمده و بعضاً از آن به عنوان ربح مرکب نام برده می‌شود و موجب تصویب قوانینی در این خصوص گردیده از قبیل موارد مطروحه در قوانین بودجه‌های سنواتی سال‌های 1390، 1391، 1392، 1397 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که این مهم از یک سو منجر به تضییع حقوق تسهیلات‌گیرندگان و اجحاف به آن‌ها شده و از سوی دیگر مسایلی را نیز برای تسهیلات‌گیرندگان و شبکه بانکی کشور بوجود آورده است.

بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده فوق، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور، از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع از سوی بانک مرکزی که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد، امری ضروری و انکارناپذیر است. در دستورالعمل بانک مرکزی تلاش شده است با رویکردی کارشناسی ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری با تمرکز بر ملاحظات شرعی، قانونی و مقرراتی حاکم بر بانکداری اسلامی بررسی، تجمیع و تهیه گردد. در سال جاری دستورالعمل مذکور بازنگری و اصلاح گردید که ذکر تغییرات و اصلاحات آن حایز اهمیت می باشد.

 

 

مسائل مورد بحث:

 • امهال مطالبات طبق قوانين و مقررات چگونه بوده است؟
 • چالش‌ها و مشکلات ناشی از عدم وجود ضوابط ناظر بر نحوه امهال مطالبات چه مواردی می باشد؟
 • تعريف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات چیست؟
 • سازو کارهای امهال مطالبات به تفکيک عقود اسلامی چگونه می باشد؟
 • مبناي امهال مطالبات چیست؟
 • تغييرات جديد دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شامل چه مواردی است؟
 • عقد مشارکت مدنی کاهنده چیست؟
 • فرآيند شناسايی درآمد مطالبات امهالی به چه ترتیبی است؟ 

مخاطبان:

کارکنان واحدهای وصول مطالبات، اعتبارات، مديريت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی

 

 

مدت: 4 ساعت

ارائه کننده:

 • دکترای حسابداری
 • مدرس دانشگاه و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مدرس دوره های حرفه ای بانکداری در نظام بانکی کشور
 • عضو کمیته بانکی جامعه حسابداران رسمی
 • عضو کمیته بانکی و تأمین مالی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
  •  

  زمان برگزاری:

  یکشنبه 1 خرداد 1401

   ساعت: 8:30 الی 12:30

  هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

  4,700,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

  نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

  نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

  شماره تماس: 27891  داخلی: 2497-2458

       تلفن گویا: ۴۱ -۲۲۸۸۱۶۴۰

   دریافت فایل بروشور