چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 360

دوازدهمین دوره گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور با عنوان «آموزش و توسعه منابع انسانی شعب» امروز پنجشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه به صورت آنلاین برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «گردهمایی رؤسای موفق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور»، باتوجه به نقش مهم رؤسای موفق شعب در موفقیت و پیشبرد استراتژی‌ها، اهداف عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات در نیل به اهداف نهایی سیاست گذار پولی و بانکی، همه ساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف انتقال تجربیات و مهارت‌های علمی رؤسای شعب و همچنین با هدف قدردانی و تکریم از مدیریت شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به عنوان ارزشمندترین دارایی آنها برگزار می‌شود. تقویت مهارت‌های موردنیاز رؤسای شعب، بحث و تبادل نظر میان رؤسای شعب نیز از دیگر اهدافی هستند که از برگزاری این گردهمایی دنبال می‌شوند.


موسسه آموزش عالی بانکداری ایران از سال 1389 تاکنون 11 دوره از گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور را برگزار کرده است. در سال گذشته یازدهمین گردهمایی شعب هم زمان با همه‌گیری ویروس منحوس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد و همچون چهار دوره پیشین، متناسب با موضوع، نظرسنجی‌هایی نیز انجام شد که نتایج حاصل از تحلیل داده‌های آن، بر روی پرتال موسسه قابل مشاهده است.