به اطلاع پذیرفته شدگان دوره های در سطح کاردانی، کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ارشد و دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط می رساند چنانچه تا کنون موفق به انجام فرایند پذیرش غیرحضوری نشده اید، برای تکمیل فرآیند ثبت نام نهایی به سامانه جامع گلستان به آدرس golestan.ibi.ac.ir مراجعه و ضمن پرداخت شهریه ثابت نیمسال اول مشخصات خود را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 تکمیل و در صورت نیاز ویرایش نمایید.
پذیرفته شدگانی که فرایند ثبت نام غیرحضوری را تکمیل و شهریه ثابت نیمسال اول را پرداخت کرده اند، ولی تا کنون برای ثبت نام حضوری به امور آموزش شهر مربوطه مراجعه نکرده اند تا پایان روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 با مراجعه به واحد مربوطه نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام نمائید.
پذیرفته شدگانی که فرایند ثبت نام حضوری و غیرحضوری را کامل نموده اند، با مراجعه به سامانه آموزش مجازی به آدرس elearning.ibi.ac.ir در قسمت تابلوی اعلانات دستورالعمل راهنمای استفاده از سامانه مدیریت آموزش آنلاین- ویژه دانشجویان را مطالعه نمایید. و از روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 با ورود به سامانه مذکور نسبت به کنترل برنامه درسی خود و آشنایی با سامانه اقدام نمایید.
نام کاربری و رمز ورود پذیرفته شدگان دوره های در سطح کاردانی، کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ارشد و دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط برای ورود به سامانه آموزش مجازی به آدرس elearning.ibi.ac.ir به شرح ذیل می باشد:


نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز ورود: کدملی