چاپ
دسته: Uncategorised
بازدید: 3394

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در فصل تابستان 1401 به صورت آموزش حضوری و آنلاین اقدام می نماید.

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

دانلود بروشور

توجه

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

ردیف عنوان دوره مدت
دوره 
نحوه
 برگزاری
مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه
(ریال)
عملیات
1

سوییفت پیشرفته

24

آنلاین

کارکنان ارزی

 5، 7،  12، 14، 21 و 26 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30

13,800,000

اتمام ثبت نام

2 کاربردهای داده کاوی در مدیریت ریسک بازار با استفاده از نرم افزار پایتون 12 حضوری کارشناسان واحدهای مدیریت ریسک بازار، بین الملل و مالی  6، 11 و 13 تیر
ساعت 14:30 الی 18:30
10,000,000 اتمام ثبت نام
3 آشنایی با سرمایه گذاری و تأمین مالی در بازار سرمایه 6 حضوری کارکنان واحد سرمایه گذاری، نظارت بر امور شرکت ها و رؤسای شعب بانک ها 7 تیر
8:30 الی 14:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
4 ارزیابی وثایق بانکی ازجنبه رعایت نکات حقوقی 12 آنلاین کارکنان واحد اعتبارات و حقوقی 7، 14 و 21 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
9,000,000 اتمام ثبت نام
5 اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان 24 آنلاین کارکنان واحد اعتبارات و املاک و ساختمان  چهارشنبه ها
8 تیر الی 26 مرداد
ساعت 9 الی 12
13,800,000 اتمام ثبت نام
6 اصول پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش 12 حضوری مدیران،کارشناسان، مسئولین و ناظرین اعتباری و مسئولین شعب  12 و 14 تیر
ساعت 8:30 الی 14:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
7 بانکداری بین الملل کاربردی 48 آنلاین کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات و شعب ارزی  دوشنبه ها
13 تیر الی 18 مهر
ساعت 8:30 الی 12:30
23,000,000 اتمام ثبت نام
8 آشنايی با تخلفات و جرايم ارزی، قوانین حاکم بر آنها و مراجع صالح رسیدگی به جرایم ارزی 16 حضوری مدیران و کارکنان ادارات عملیات ارزی، بین الملل، حقوقی، بازرسی و حسابرسی داخلی 14 و 15 تیر
ساعت 8:30 الی 16:30
15,700,000 اتمام ثبت نام
9 مکاتبات بین بانکی و آیین نگارش سوییفت 12 آنلاین کارکنان ارزی و سوییفتی  2، 4 و 9 مرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
9,000,000 اتمام ثبت نام
10 مدیریت ترازنامه ویژه شعب 24 آنلاین رؤسا و معاونین شعب 2 ،3 ، 5 ، 9 ،10 و 12 مرداد
ساعت 14:30 الی 18:30
13,800,000 اتمام ثبت نام
11 عقد خرید دین از جنبه حقوقی و بانکی 6 آنلاین کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 3 و 10مرداد
ساعت 9  الی 12
6,300,000 اتمام ثبت نام
12 مدیریت مشتری و ارتباط با مشتری 16 آنلاین رؤسا و معاونین شعب، مسئولین اعتباری و تحویلداران 3، 10، 24 و 31 مرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
10,700,000 اتمام ثبت نام
13

آشنایی با ضمانت نامه های ارزی

(تئوری و کاربردی)

36 آنلاین کارکنان واحدهای ارزی ستاد، شعب ارزی، بین الملل و عملیات ارزی بانک ها سه شنبه ها
4 مرداد الی 29 شهریور
ساعت 8:30 الی 12:30
18,700,000

اتمام ثبت نام

14 بازرسی ارزی 8 حضوری بازرسان ارزی   26 مرداد
ساعت 7:30 الی 15:30
9,500,000

اتمام ثبت نام

15 آشنایی با کاربردهای لیزینگ در بانکداری 16 آنلاین کارکنان واحد بازاریابی و شعب 5 ، 12 ، 19 و 26 مرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
10,700,000 اتمام ثبت نام
16 مدیریت پورتفوی ارزی 20 آنلاین کارکنان واحد ارزی  چهارشنبه ها
5 مرداد  الی 2 شهریور
ساعت 8:30 الی 12:30
12,500,000 اتمام ثبت نام
17 ارزیابی مالی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار کامفار 16 حضوری کارکنان واحد اعتبارات و اعتبارسنجی مشتریان  27 مرداد و 3 شهریور
ساعت 7:30 الی 15:30
15,700,000

اتمام ثبت نام

18 انقلاب رمز ارز ها، بلاکچین و آینده بانکداری 12 حضوری کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  10 و 12 مرداد
ساعت 8:30 الی 14:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
19 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 2 8 آنلاین کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، فناوری اطلاعات   22 و 29 مرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
7,500,000 اتمام ثبت نام
20 بررسی تحلیلی گزارش های حسابرسی مستقل و نقش آن در اعتبارسنجی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی 24 آنلاین مدیران و کارشناسان واحد اعتبارات، رؤسا ومعاونین شعب 23 ، 24 ، 26 ، 30 و 31 مرداد و
2 شهریور
ساعت 14:30 الی 18:30
13,800,000 اتمام ثبت نام
21 هوش تجاری و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی در اکسل 24 آنلاین کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکشنبه ها
23 مرداد  الی 27 شهریور
ساعت 8:30 الی 12:30
13,800,000 اتمام ثبت نام
22 روش های محاسبه اقساط تسهیلات بانکی 16 حضوری کارکنان واحد اعتبارات و شعب بانک ها 24 و 31 مرداد
  8:30  الی16:30
15,700,000 اتمام ثبت نام
23 آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 8 حضوری کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 1 شهریور
7:30 الی 15:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
24 تببین دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالی) 8 حضوری اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کارشناسان واحدهای حسابداری ، مالی، بازرسی ، حسابرسی داخلی و حقوقی  31 مرداد
ساعت 7:30 الی 15:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
25 مدیریت ریسک عملیاتی 8 حضوری مدیران و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی، امورشعب و اعتباری 5 شهریور
ساعت 8:30 الی 16:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
26 حقوق بانکی 8 آنلاین کارکنان شعب 8 و 9 شهریور
  8:30  الی12:30
7,500,000 اتمام ثبت نام
27 مبانی تحلیل گری اعتباری 12 حضوری کلیه کارکنان واحد اعتبارات 14 و 21 شهریور
ساعت 8:30 الی 14:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
28 تشریحی بر سند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری
موضوع بخشنامه شماره 191012/ 00 مورخ 1400/7/6 مدیریت‌کل نظارت بر
 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
24 آنلاین مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  14 ،16 ،21 ،23 ، 28 و 30 شهریور
ساعت 8:30 الی 12:30
13,800,000 اتمام ثبت نام