چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 3978

 نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

دانلود بروشور

توجه:

 

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

شیوه برگزاری دوره ها به صورت آنلاین می باشد.

ردیف عنوان دوره

مدت

(ساعت)

مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1 مدیریت دانش 4 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 28 و 30 فروردین
ساعت 10 الی 12
3.000.000 اتمام ثبت نام
2 نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري
(بر اساس اصلاحيه جديد بانک مرکزي)
8  کارکنان واحدهای وصول مطالبات، اعتبارات، مديريت مالي، بازرسي و حسابرسي داخلي 1 و 8 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
3 شناخت اسکناس و انواع ارزها 8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها 4 و 11 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
4.600.000 اتمام ثبت نام
4 سوییفت پیشرفته 30 کارکنان ارزی یکشنبه ها از 5 اردیبهشت الی 13 تیر
ساعت 9 الی 12
11.000.000 اتمام ثبت نام
5

معرفی سامانه اعتبارسنجي و رتبه

بندي اعتباري

16 کارکنان واحد اعتباری  20،13،6 و 27 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
6

استراتژی های نوین در بانکداری با الهام از بنگاه‌های موفق بین‌المللی

8 معاونان ارشد و مدیران میانی واحدهای توسعه کسب وکار و توسعه محصول ،استراتژی و بازاریابی 19 و 20 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
7

روش های نوین بازاریابی در مدیریت بازاریابی بانکی

8 کارکنان بازاریابی و روابط عمومی 12 و 19 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
8

تسهیلات اعتباری بانکی بخش

کشاورزی

8 رؤسای شعب، رؤسای اعتبارات و ارزیابان 18 و 19 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
9 بانکداری سرمایه گذاری 12 کارکنان واحد سرمایه‌گذاری،رؤسای شعب بانک‌ها و نظارت بر امور شرکت‌ها  21 و 28 اردیبهشت  و 4 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
4.800.000 اتمام ثبت نام
10 نقش بانک ها در زنجیره تأمین 16 کارکنان واحدهای ستادی، رؤسا و معاونین شعب و کارشناسان و متصدیان امور بانکی  29 اردیبهشت و 5 و 12 و 19 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
11 ضوابط افشاء و شفافیت در بانک ها و مؤسسات اعتباری 16 کارکنان واحدهای اعتباری و مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی   4 ،11، 18 و 25 خرداد
ساعت 14 الی 18
6.000.000 اتمام ثبت نام
12

آشنایی و پیاده سازی معماری استاندارد صنعت بانکداری و تاثیر آن در پیاده سازی پروژه های تحول دیجیتال

40  کارکنان واحد های توسعه کسب و کار، سازمان و روش ها و فناوری اطلاعات شنبه ها از 1 خرداد الی 9 مرداد
ساعت 14 الی 18
14.000.000 اتمام ثبت نام
13 کنترل های داخلی و اهمیت آن در بانک ها 20 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 22،8،1 و 29 خرداد و  5 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
7.300.000 اتمام ثبت نام
14 آشنایی با مدیریت ریسک حملات سایبری 8 کارکنان فناوری اطلاعات  9 و 23 خرداد
ساعت 14 الی 18
3.600.000 اتمام ثبت نام
15 آشنایی با کاربردهای لیزینگ در بانکداری 16 کارکنان واحد بازاریابی و شعب  زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. 6.000.000 اتمام ثبت نام
16 بانکداری پایدار و سبز 4 مدیران عالی و میانی کلیه واحد های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 4 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
3.000.000 اتمام ثبت نام
17 بازاریابی B2B با رویکرد بانکداری شرکتی 16 رؤسا و معاونین شعب، حوزه های بانکداری شرکتی  18،11،4 و 25 خرداد
ساعت 14 الی 18
6.000.000 اتمام ثبت نام
18

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)

34 کارکنان اعتباری 12،11،5،4، 25،19،18 و 26خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
 1 تیر ساعت8:30 الی 10:30
12.000.000 اتمام ثبت نام
19 بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 کارکنان صف و ستاد بين الملل  19،12،5 و 26 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
20 روابط کارگزاری در بانکداری مدرن  12

کارکنان واحد بین الملل، روابط کارگزاری، مدیریت ریسک و‌ طرح و برنامه  

12،5 و 19 مرداد
ساعت 13 الی 17
4.800.000 اتمام ثبت نام
21 آشنایی با بلاکچین و رمزارزها 2 کارکنان فناوری اطلاعات 23 خرداد
ساعت 8:30 الی 10:30
2.500.000 اتمام ثبت نام
22

روش های نوین نظارت بر طرح های ایجادی و توسعه ای

12 کارکنان واحد اعتباری 23 و 30 خرداد و 6 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
4.800.000 اتمام ثبت نام
23 بانکداری خرد 8 کارکنان واحد بازاریابی، کسب و کار، روابط عمومی، مطالعات و برنامه ریزی بانک ها 24 و 25 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
24 تفکر استراتژیک و مدیریت تحول 12 مدیران عالی و میانی کلیه واحد های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. 4.800.000 اتمام ثبت نام
25 اخلاق حرفه ای در بانک ها و مؤسسات اعتباری 8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری 26 خرداد و 2 تیر
8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
26

روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی

8 کارکنان شعب، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 29 و 30 خرداد
ساعت 12 الی 16
3.600.000 اتمام ثبت نام
27

 تعیین اصالت سکه‌های بانکی

و غیربانکی 

8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها 31 خرداد  و 1 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
4.600.000 اتمام ثبت نام