چاپ
دسته: مباحثات
بازدید: 329

 

چهل و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

«ریسک های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی و نحوه مدیریت آن»

 

موضوع مباحثه:

با توجه به مشکلات نرم افزاری و آموزشی چک های صیادی جدید که منجر به کاهش شدید سطح خرید دین شبکه بانگی گردیده است، شیفت تقاضای تنزیل اعتبار اسنادی با توجه به ریسک پائیین و در حد صفر نکول آن از یک سوی و کمبود نقدینگی و عدم نظارت بر مصرف این گونه تسهیلات از سوی دیگر منجر به نفوذ سود جویان، فرصت طلبان و مفاسد اقتصادی به این خدمات گردیده است به نحوی که تاکنون از کمبود دانش بعضی از شعب بانک ها سوءاستفاده فراوانی شده است. لذا این مباحثه در چارچوب نحوه‌ی صحیح عرضه  این نوع خدمت برگزار می شود.

مسائل مورد بحث:

 • اگر برداشت قسطی یا حمل نوبتی در دوره‌های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد ولی درطول مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد آیا شما مجاز هستید سند تعهد پرداخت مراحل بعدی تنزیل نمائید؟
 • آیا مجاز هستیم سند تعهد پرداخت کمتر از مبلغ گشایش اعتبار اسنادی را تنزیل نمائیم؟
 • اگر در گشایش اعتبار اسنادی بنا به توافق طرفین سند بازرسی حذف شده باشد آیا شما مجاز هستید اعتبار اسنادی موضوع این گشایش اعتبار اسنادی مدت دار را تنزیل نماید ؟
 • آیا اهمیت و فقدان گزارش بازرس فنی در گشایش های مدت دار با محل تحویل EXW با DDP  یا DDU متفاوت است و می توانیم حذف آن را نادیده بگیریم؟
 • اگر زمان تنزیل متوجه شوید بانک گشایش کننده ذینفع واحد یا مقررات تسهیلات وتعهدات کلان را رعایت نکرده باشد آیا مجاز به تنزیل ان هستید؟
 • آیا می توانیم بنا به درخواست بانک تنزیل کننده وجه سند تعهد پرداخت را به حساب فروشنده واریز نمائیم؟
 • چگونه می توانیم آن دسته از اسناد تعهد پرداخت گشایش های اعتبار اسنادی مدت دار که به صورت حمل به دفعات و تسویه مرحله ای است را تنزیل نمائیم؟
 • اگر برای شما مسجل شود سیاهه تجاری ارائه شده فاقد مهر و امضا بوده و مهر گواهی بازرسی نیز متعلق به چند سال قبل می باشد که حالا تغییر یافته است آیا مجاز هستید سند تعهد پرداخت را تنزیل نمائید؟
 • چنانچه فروشنده و صادرکننده پرفرما، مشتری شما که قصد تنزیل گشایش اعتبار بانک دیگر را دارید، باشد و مطمئن شوید که کالای موضوعه اصلا در رده تولیدات فروشنده نبوده است آیا مجاز به تنزیل آن هستید؟

مخاطبان:

ارکان عالی اعتباری، مسئولین شعب،کارشناسان واحدهای اعتباری، بازرسان وحسابرسان

 

مدت: 4 ساعت

ارائه کننده:

 • 36 سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 • مؤلف کتب متعدد در حوزه های بانکی

 

 •  

زمان برگزاری:

یکشنبه 24 بهمن 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

4,000,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره تماس: 27891  داخلی: 2497-2458

     تلفن گویا: ۴۱ -۲۲۸۸۱۶۴۰

 دریافت فایل بروشور