فرم پیش ثبت نام دوره اینکوترمز وروش های پرداخت ( اعتبار اسنادی) در تجارت بین الملل


 

معرفی دوره:

در این دوره ضمن توضیح ترم های یازده گانه اینکوترمز(اینکوترمز 2010) انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل معرفی و تفاوت آنها ذکر می گردد. در این دوره اعتبار اسنادی به عنوان یکی از  مهمترین روشهای پرداخت در بانکها مورد تاکید قرار میگیرد.

اهداف دوره:

 آشنایی شرکت کنندگان با ترم های حمل و نحوه کاربرد روشهای پرداخت در شرایط مختلف تجاری،سیاسی و همچنین آگاهی از مزایا و معایب هر یک از روشها

 ارتقا دانش بانکداری بین المللی برای کارشناسان ارزی بانکها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل و اعتبارات

پیشنیاز دوره:
اطلاعات مقدماتی ارزی/دانش مقدماتی زبان انگلیسی(خواندن و درک مطلب)

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :