• دومین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری برگزار شد.

  حسابرسی داخلی واحد مالی و نظم بازار                                                                                       مخاطبین: اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته حسابرسی و کمیته ریسک، مدیران و کارشناسان اداره حسابرسی داخلی و مالی، کلیه علاقه مندان به حوزه های امور مالی و حسابرسی بانک ها، اعضای جامعه حسابداران رسمی                                                                                                             زمان برگزاری: دوم اسفندماه 1400                                                                                         ساعت : 8:30 الی 12:30
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • مباحثه علمی(چالش های امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/02/25 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (افتراق عقد ضمان با ضمانت نامه های بانکی )به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1401/02/20 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های گردشگری- پست بانک- اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/07 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های کارآفرین- توسعه تعاون- مؤسسه نور- ملت و صادرات ایران به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/07 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های ملی ایران- صنعت و معدن و پارسیان به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/07 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های پاسارگاد- ایران زمین- توسعه صادرات و سینا به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/06با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های ایران و ونزوئلا- قرض الحسنه رسالت و رفاه کارگران به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های مؤسسه ملل- تجارت- سپه- شهر و کشاورزی به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با سامانه آریا - تابا)ویژه کارکنان بانک های مسکن- خاورمیانه- سامان- آینده و دی به مدت 2 ساعت به صورت حضوری در تاریخ 1401/02/06 با موفقیت برگزار گردید.
 • یکصد و چهل و چهارمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1401/02/05 با موفقیت به پایان رسید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور برگزار شد.

  آموزش و توسعه منابع انسانی                                               تاریخ برگزاری گردهمایی: پنجشنبه 14 بهمن 1400                   پوسترگردهمایی                                                                               گالری تصاویر    
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات