فرم پیش ثبت نام دوره سوییفت


 

معرفی دوره:

 این دوره ی کامل از استاندارد پیام های سوییفتیمی باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان می دهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی

مخاطبان دوره:

مدیران  و کارشناسان شاغل در حوزه ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کارکنان شعب ارزی و صرافان.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 40 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :