تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

(ویژه مدرسین بانکداری اسلامی: شامل سه بسته آموزشی)

بسته اول: الگوهای بانکداری و عقود بانکی

 معرفی دوره:

انتظار می رود مدرسین بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور، نسبت به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران تسلط و آشنایی کافی داشته و با عقود اسلامی مورد استفاده در عملیات بانکی  سایر کشورها مقایسه تحلیلی و نظری  داشته باشند.

همچنین آشنایی و شناخت مدرسین نسبت به مهمترین مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی از قبیل نحوه تعامل بانک های اسلامی کشورها با یکدیگر و با بانک های متعارف، سیاست پولی و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک های تجاری، ابعاد و چگونگی نظارت فقهی در نظام بانکی و نیز مسئله احکام فقهی مرتبط با جرائم تأخیر تأدیه ضرورت و اهمیت فراوانی دارد که موضوعات آن در این دوره پوشش داده خواهد شد.

فراگیران این دوره می توانند اعضای هیأت مدیره بانک ها، مدرسین دوره های بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور و نیز مدیران اعتباری بانک ها باشند.

حائزین شرکت در دوره:

سابقه کار: بین 10 تا 20 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

 زمان تشکیل کلاس ها:

طی ایام هفته از ساعت 14:30 الی 18:30 

تاریخ برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

هزینه دوره:

به ازای هر نفر 27,000,000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

 مهلت ثبت نام دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.

 

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.