بانکدار عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی

معرفی دوره:

بدون تردید بقای هر سازمانی بر نیروی انسانی آن استوار است، اما نقش کارکنان بانک ها به ویژه در شعب با توجه به تعامل با مشتریان و  برتر شمردن حقوق ایشان نسبت به خود، پررنگ تر از دیگر نهادهاست.

از این رو آشنایی و بروز بودن هر چه بیشتر  سرمایه انسانی بانک ها با دانش و روش های نوین بانکداری و همگام بودن با دگرگونی های پی در پی در این صنعت اجتناب ناپذیر می باشد.

از آنجایی که دانش آموختگان نظام آموزشی کشور با زمینه های تخصصی گوناگون جذب فراخوان بانک ها می گردند و با توجه به این که متأسفانه آموزش علمی بانکداری به عنوان رشته ای پویا، مشخص و منسجم مدنظر واحدهای آموزشی قرار نمی گیرد، پرداختن همه جانبه و سرمایه گذاری بنیادین از بدو خدمت که سرآغاز تغییر رفتار کارکنان است و شاکله ی انتظارات آینده ی بانک از آن جا نشأت خواهد گرفت، از همان ابتدا الزامی است.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه آموزش حرفه ای بانکداری و پرورش نخبگان بسیاری در رشته های مرتبط، متّکی به رسالت دیرین و دغدغه ی ژرفی که نسبت به فرآیند آموزش و پرورش مشتاقان از آغاز تا پایان، همواره به انجام آن پایبند بوده است، با داشتن توانمندی های بالقوه و شناخت نیازها و محدودیت بانک ها، مساعی خود را به طراحی دوره های آموزشی مناسب بدوخدمت به صور حضوری و مجازی در تهران و واحدهای شهرستان، به هنگام نمودن مطالب درسی منطبق با آخرین دستورالعمل ها  و مقررات مبنی بر ارائه بهینه به همکاران معزز شاغل در نظام بانکی ایران مصروف داشته و با تشکیل کارگروه های تخصصی مرکب از صاحب نظران مجرب، مدرسین، مدیران ارشد و کارشناسان خبره حرفه بانکداری به تهیه و تبیین سرفصل دوره های آموزشی بدو خدمت مورد نیاز بانک ها مبادرت و بروشور مربوطه را تقدیم می نماید.

حائزین شرکت در دوره:

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

هزینه ثبت نام:

18/000/000 ریال

زمان تشکیل کلاس ها:

زمان برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان، اطلاع رسانی خواهد شد.

 

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.