حسابرس داخلی خبره بانکی

 معرفی دوره:

با توجه به نقش ارزنده ای که حسابرسی داخلی در ارکان حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در بانک ها دارد و دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در بانک ها، گزارشگری مالی (اهداف گزارشگری) و رعایت قوانین و مقررات بسیار گسترده می باشد. با توجه به اهمیت حسابرسی داخلی و چالش های جاری نظام بانکی کشور، باید حسابرسان داخلی بانک‌ها از قابلیت حرفه ای کافی و بروز و مناسب برخوردار باشند تا قادر به رسیدگی کلیه‌ حوزه‌های فعالیت بانکی باشند و با تغییر نقش خود از بررسی صرف بخش‌های مالی، با ارائه خدمات اطمینان بخش، نقش ارزنده‌ای در حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک‌ها داشته باشند. به منظور ایجاد یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش و ارائه خدمات مشاوره ای در بانک‌های کشور، بدون داشتن حسابرسان داخلی خبره و با تجربه در بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای حسابرسی داخلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

این دوره منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (Certified Financial Services Auditor-CFSA) انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA) ویژه شبکه بانکی در ایران با توجه به فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی کشور طراحی شده است. در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم اساسی حسابرسی داخلی و استانداردها و رهنمودهای مرتبط با آن مطابق انجمن حسابرسان داخلی آشنا خواهند شد و سپس به صورت عملی نسبت به انجام حسابرسی داخلی شامل نحوه ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، انجام حسابرسی فرایندهای اصلی بانک در سطح ادارات ستادی، شعب و فرایندهای فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی همراه با مثال و نمونه های عملی اقدام می نمایند.

حائزین شرکت در دوره:

بازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

متعاقباً اعلام خواهد شد.

 بسته  اول: مبانی حسابرسی داخلی در بانک ها (24 ساعت)

 بسته دوم: حسابرسی کنترل های داخلی در بانک ها (32ساعت)

 بسته سوم: حسابرسی داخلی در عمل (20ساعت)

هزینه دوره:

بسته اول: 18,000,000 ریال

بسته دوم23,000,000 ریال

بسته سوم: 14,000,000 ریال

این دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.

 

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.