چاپ
دسته: گواهی نامه ها
بازدید: 18441

 

 گواهینامه حاکمیتی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
 گواهینامه حاکمیتی حرفه ای حسابرس داخلی خبره بانکی
 گواهینامه حاکمیتی بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیات مدیره
گواهینامه بانکداری عمومی
گواهینامه مدلسازی ریسک بازار در بانک
 گواهینامه حاکمیتی تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی
گواهینامه حاکمیتی مدیریت ریسک
گواهینامه مهارت های انجام عملیات صرافی

گواهینامه حاکمیتی تطبیق