عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
مهندسی مجدد فرآیندها 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آینده نگاری بانکداری: مبانی،مدل ها و مورد پژوهی آینده شعب   16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اصول بازرسی شعب در بانک ها  32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
کاربرد داده کاوی در مسائل بانکداری 32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
برنامه ریزی استراتژیک  24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدیریت شکایت 16 حضوری  4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مکان یابی شعب بانک 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
رئیس شعبه اثربخش 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
هوش تجاری- مفاهیم اولیه، کاربرد، پیاده سازی و بهره وری  32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آيين نگارش، مكاتبات اداري و گزارش نويسي 16 حضوری  4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
هوش اجتماعی 8 حضوری  2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
کاربرد بلاکچین در صنعت بانکداری 8 حضوری  2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی