رویدادهای تازه
ثبت نام گواهینامه تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
ثبت نام گواهینامه حسابرس داخلی خبره بانکی- بسته دوم

سی و دومین مباحثه علمی با عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان»

سی و سومین مباحثه علمی با عنوان «سامانه پل یا پرداخت لحظه ای»

 

    معرفی آموزش حرفه ای

 

با شناخت نیازها و محدودیت های بانکی فعالیت واحد آموزش حرفه ­ای در مؤسسه از اوایل دهه هشتاد آغاز شد . 

اهم فعالیت ها و خدمات مدیریت آموزش حرفه ای به شرح ذیل می باشد.

 
     تقویم فصلی

دوره های آموزش تخصصی فصلی، برنامه های آموزشی نوین بانکی هستند که به صورت فصلی برای کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حوزه های اعتبارات، مدیریت، مهارت های فردی، مالی، حسابداری، خزانه داری، بازار سرمایه، بازاریابی، مدیریت ریسک، تطبیق، مبارزه با پولشویی، بانکداری بین الملل و خدمات بانکی ارائه می گردد. 

 

 

    گواهی نامه های حرفه ای

 

مؤسسه با تشکیل کارگروه های تخصصی مرکب ازصاحب نظران مجرب، مدرسین، مدیران ارشد و کارشناسان خبره حرفه بانکداری به تهیه گواهینامه های آموزش حرفه ای متناسب با مشاغل مختلف بانکی مبادرت نموده است. اهم گواهینامه های موجود عبارتند از:

 تربیت مدرس مبارزه با پولشوئی

  حسابرس داخلی خبره بانکی

  بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره

بانکدار عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی

   مدلسازی ریسک بازار در بانک

  تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

 علاوه بر موارد فوق، طراحی گواهینامه های آموزشی جدیدی در دستور کار مؤسسه قرار دارد که متعاقباً از طریق وب سایت مؤسسه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

     دوره های مرتبط با صرافی 

 

   دوره آموزشی مهارت های انجام عملیات صرافی

 

 مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صرافی ها

 دوره آموزشی سوییفت ویژه صرافان

آشنایی و شناخت بازار متشکل معاملات ارزی (ویژه کارکنان صرافی ها)

 ابزارهای انتقال وجوه برون مرزی(سوئیفت و پیام های ذیربط) 

 تجزیه و تحلیل قانون نمونه "NCITRAL"حواله های بانکی بین المللی

 

    مباحثه های علمی

 

 اولین مباحثه علمی با عنوان «جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی» برگزار شد.

 دومین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای بهبود کفایت سرمایه» برگزار شد.

 سومین مباحثه علمی با عنوان «چالش های صدور ضمانت نامه» برگزار شد.

چهارمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک»(هم اندیشی و مبانی مقدماتی) برگزار شد.

 پنجمین مباحثه علمی با عنوان «پولشویی در بانکداری بین الملل» برگزار شد.

 ششمین مباحثه علمی با عنوان «کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی» برگزار شد.

 هفتمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های مترتب بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی» برگزار شد.

 هشتمین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام بانکی» برگزار شد.

 مباحثه ویژه با عنوان «شیوه نامه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید» برگزار شد.

نهمین مباحثه علمی با عنوان «بررسی چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی» برگزار شد.

دهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های پنهان تخصیص منابع» برگزار شد.

دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک عدم انسجام» برگزار شد.

سیزدهمین مباحثه علمی با عنوان «ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری» برگزار شد.

چهاردهمین مباحثه علمی با عنوان «چگونگی راه اندازي اکوسیستم نوآوري در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی» برگزار شد.

 پانزدهمین مباحثه علمی با عنوان «چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق» برگزار شد.

.شانزدهمین مباحثه علمی با عنوان «آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور» برگزار شد 

.هفدهمین مباحثه علمی با عنوان «اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی» برگزار شد 

.هجدهمین مباحثه علمی با عنوان «کنترل ریسک بانک در لایه‌های پنهان صورت­ های مالی مشتریان» برگزار شد 

.نوزدهمین مباحثه علمی با عنوان «اعتبارسنجی و نقش آن در امور بانکی» برگزار شد 

.بیستمین مباحثه علمی با عنوان «کیف پول الکترونیک» برگزار شد 

.بیست و یکمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت تجربه مشتری و خلق تجربه استثنایی در مشتریان» برگزار شد 

 بیست و سومین مباحثه علمی با عنوان «مقایسه قانون، آئین نامه و ضوابط بانکی ایران برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم با مقررات بین المللی» برگزار شد.

 بیست و دومین مباحثه علمی با عنوان «ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس دربازار بین بانکی» برگزار شد.

 بیست و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» برگزار شد.

 بیست و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های عدم تطبیق قراردادها با ماهیت مصرف» برگزار شد.

 بیست و ششمین مباحثه علمی با عنوان «کارکرد صورت جریان وجوه نقد در تحلیل اعتباری» برگزار شد.

 بیست و هفتمین مباحثه علمی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک» برگزار شد.

 بیست و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «معماری کيف پول الکترونيک» برگزار شد.

بیست و نهمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات و فرايندهای فنی و نحوه انجام تراکنش در شبکه کيف پول الکترونيک» برگزار شد.

 سی امین مباحثه علمی با عنوان «چالش های اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» برگزار شد.

 سی و یکمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات پیاده سازی کنترل های داخلی در بانک ها» برگزار شد.

    دوره های آموزش سفارشی

  

خدمات بانکی

اعتبارات

بانکداری بین الملل

مدیریت ریسک

تطبیق و مبارزه با پولشویی

بازاریابی

خزانه داری و بازار سرمایه

مالی و حسابداری

مهارت های فردی

 

    سمینارهای آموزشی

 

مؤسسه به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی صنعت بانکداری در سطح بین المللی، سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه  نیز طراحی و ارائه نموده است.برخی از مهمترین سمینارهای آموزشی برگزار شده سال های اخیر به شرح ذیل بوده است :

  سمینار آموزشی « زیست بوم چک »

 سمینار آموزشی ادغام و اکتساب در بانکداری 

 کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه های بال 2 و بال 3

 مدیریت دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی کشور

 مدیریت ریسک عملیاتی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری

 بانک چیست؟

هم افزایی دانشگاه ها و بانک ها در توسعه بانکداری مجازی

نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور

 

    کنفرانس ها

 

 اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی «اعتبارسنجی و نظارت اعتباری » برگزار شد. 

 اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری با عنوان «ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی (بازرسی، ریسک و تطبیق)» برگزار شد. 

 اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان «مدیریت ارزش در بانک ها» برگزار شد. 

    اردوهای آموزشی

 

    اردوی آموزشی بیگ دیتا و فناوری های نوین مدیریت ریسک بانکی- تیر 98

 

    همکاری اساتید با ما

 

 

    مشتریان

 

 

 

    تماس با ما

 

مدیریت آموزش حرفه ای: 27892469

کارشناس تحقیق و توسعه: 27892423

کارشناس برنامه ریزی و اجرا: 27892458