بسمه تعالی

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط سیستم بانکی

در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 

1- شرکت در دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط سیستم بانکی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به دو شیوه زیر امکان­پذیر است:

   1-1- معرفی توسط سازمان محل خدمت:

در این روش فهرست اسامی داوطلبان متقاضی به تشخیص سازمان محل خدمت تهیه و به مؤسسه ارسال می­ شود. همچنین، کلیه هزینه­ های ثبت نام و هزینه ­های تحصیل در دوره از طریق آن سازمان وصول شده و عملکرد آموزشی دانشجو نیز در پایان هر نیمسال تحصیلی به آن سازمان منعکس خواهد شد.

   1-2- انفرادی:

در این روش حائزین شرایط شرکت در دوره می­ توانند با هزینه ­های شخصی در دوره مشغول شوند.

توجه1: کلیه داوطلبان، ضروری است با مراجعه به وب سایت مؤسسه به آدرس www.ibi.ac.ir  فرایند ثبت نام در آزمون ورودی را مطابق زمان بندی تعیین شده تکمیل و نهایی نمایند.

توجه 2: دوره به شیوه غیرحضوری و آنلاین برگزار می ­شود.

 

2- نحوه ثبت نام

2-1- ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در آزمون معرفی می­ شوند در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می ­شود:

1- در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/شرکت محل خدمت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعلام کدملی اقدام کنند.

2- در مرحله دوم داوطلبان بایستی در تاریخ ­های اعلام شده برای ثبت نام به سایت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت ­نام اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

توجه: هماهنگی­ های لازم برای انجام امور ثبت نام طی مکاتبه با ادارات آموزش بانک ­ها و مؤسسات اعتباری انجام و برنامه زمانی ثبت نام اطلاع ­رسانی خواهد شد. 

2-2-ثبت نام انفرادی:

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به صورت انفرادی هستند، می­ بایست مراحل ثبت نام را شخصاً از طریق وب سایت مؤسسه به آدرس www.ibi.ac.ir به انجام رسانند.

3- فهرست مجموعه دورس دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط (دوره 35 واحدی)

فهرست دروس دوره به شرح جدول ذیل است: 

مجموعه دروس دوره دارندگان مدارک غیر مرتبط

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کلیات علم اقتصاد

3

2

بانکداری داخلی 1و 2

4

3

بانکداری خارجی 1و 2

4

4

اصول حسابداری

3

5

 حقوق بانکی

2

6

حسابداری بانکی

3

7

ریاضیات و آمار

3

8

بانکداری الکترونیک

2

9

مبانی سازمان و مدیریت

2

10

بازاریابی بانکی

2

11

آشنایی با بازار سرمایه

2

12

تطبیق

2

13

ارزیابی طرح های اقتصادی

3

 

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت

آموزش عالی