چاپ
دسته: درباره موسسه
بازدید: 33304

 

 

 

مشخصات فردی:

نام: فرشاد

نام خانوادگی: حیدری

اهم مشاغل: معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها