• سخن امروز

    سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

  • سخن امروز

    آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

 

      تقویم آموزشی       

   فصل تابستان- 1398

جزئیات بیشتر

گواهینامه های حرفه ای

ارائه گواهی نامه معتبر برای دوره ها

جزئیات بیشتر

دوره های آموزش حرفه ای

 

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با محورهای اصلی تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل، با حضور جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت «معاون محترم رییس جمهور و رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور»، جناب آقای دکتر علی طیب نیا «وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی» ، جناب آقای دکتر ولی الله سیف «رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان عالی رتبه ی نظام بانکی» صبح روز سه شنبه نهم شهریور ماه آغاز شد.

دکتر محسن خوش طینت «دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی» ضمن خوش آمد گویی به آقایان دکتر محمد باقر نوبخت «معاون محترم رئیس جمهور»،جناب آقای دکتر علی طیب نیا «وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی» و جناب آقای دکتر ولی الله سیف «رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» این همایش را فرصت مغتنمی برای تضارب آرای خبرگان حوزه ی بانکداری اسلامی و هم افزایی میان آن ها دانست تا نظرات کارشناسی  را در سیاست گذاری نظام بانکی به کار ببندند.

دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: هر سال پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی مدیران عالی رتبه ی کشور مهم ترین نیازهای شبکه ی بانکی را شناسایی می کنند و بر اساس آن برنامه ریزی انجام می شود.

دکتر خوش طینت تحریم های ظالمانه در دهه ی گذشته را دلیل اصلی کاهش تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها دانست و اظهار کرد: طی این مدت شرایط میان استاندارد های بانک ها و استانداردهای بین الملل شکاف ایجاد کرده است.
در شرایط پسابرجام، عدم انطباق استانداردها چالش هایی را ایجاد کرده است که از موضوعات اصلی این همایش هستند.

اخبار

تابلوی اعلانات آموزشی