• سخن امروز

    سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

  • سخن امروز

    آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

 

      تقویم آموزشی       

   فصل تابستان- 1398

جزئیات بیشتر

گواهینامه های حرفه ای

ارائه گواهی نامه معتبر برای دوره ها

جزئیات بیشتر

دوره های آموزش حرفه ای

 

مدل های اعتبارسنجی نوین، الزامات و کاربردها

 

هدف دوره آموزشی:

آشنایی با سیر تحولی رویکرد های اعتبار سنجی، الزامات مقرراتی و سازمانی پیاده سازی مدل های اعتبار سنجی نوین در بانک های کشور

 

زمان برگزاری: 8 خرداد 1395 از ساعت 8:30 الی 12:30

مدت دوره : 4 ساعت

مخاطبان: کارشناسان و مدیران نظام بانکی کشور

هزینه دوره: 3,000,000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل پذیرایی میان وعده، نهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

مدرس: دکتر پویا ناظران،دکترای اقتصاد از دانشگاه اوهایو- آمریکا و شاغل در یکی از معتبرترین موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی

محور های دوره آموزشی:

چارچوب مفهومی اعتبارسنجی

اشکالات مدلهای اعتبارسنجی سنتی

مدلهای اعتبارسنجی احتمالی تقلیل یافته

الزامات حاکمیت شرکتی اعتبارسنجی در بانک

نقش و وظایف بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی

کاربردهای اعتبارسنجی در بانکها

 

اخبار

تابلوی اعلانات آموزشی