فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

نام دانشجو عنوان پايان نامه استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصيلي
آقای علی حیدری یافتن معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی آقای دکتر حسین رضایی دولت آبادی آقای دکتر مجید اسماعیلیان بانکداری اسلامی
خانم محبوبه سرآبادانی تأثیر مدیریت نقدشوندگی دارایی ها بر سودآوری بانک های تجاری

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری
آقای مسعود آخوند سولائی بررسی تأثیر تعداد شعب بر سهم بازاری عملکرد بانک­ها در ایران

آقای دکتر احمد

شعبانی کلیشمی 

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
آقای وحید حاجی زاده تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
آقای هادی فرجاد تأثیر مدیریت سود بر اقلام تعهدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
خانم شیوا علی اکبر بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بقا بر روی کارایی بانک ها (مطالعه موردی: بانک های  کشور) آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
آقای مصطفی علی زاده عقیقی تأثیر ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان (مطالعه موردی: شعب مرکز بانک مسکن) آقای دکتر احمد شعبانی کلیشمی  آقای دکتر رضا حبیبی بانکداری اسلامی
آقای عادل عباسی ارتباط بین اهرم نسبی، ترکیب سپرده ها و بحران مالی با بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر رسول برادران حسن زاده آقای دکتر تقوی فرد حسابداری
آقای پژمان بهمن تجزیه و تحلیل اثر تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بر سلامت مالی شرکت ها: شواهدی از رویکرد ماشین بردار پشتیبانی  آقای دکتر پیمان نوری بروجردی آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
آقای مرتضی رشوند آثار ساختار تأمین مالی بر سودآوری بانک های فعال در بازار سرمایه آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
آقای حسام ثقفی تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر عملکرد صنعت بانکی کشور آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
آقای محمدقلی انصاری تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر آرش تحریری

آقای مهندس حسن

کوهی

حسابداری
آقای سیدمسحن میرطاهری تأثیر توسعه ی بازار مالی بر ریسک بانکی آقای دکتر آرش تحریری

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

حسابداری
آقای مسعود شجریان تأثیر شفافیت بر افزایش رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان

آقای دکتر محمدتقی

تقوی فرد

حسابداری
خانم مریم اکبریان رابطه شاخص های بانکی، مالی و اقتصادی با عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های کملز آقای دکتر محمد امیدی نژاد

آقای دکتر محسن

خوش طینت

حسابداری
آقای مرتضی علی بخشی

تاثیر اندازه بر ریسک‌ پذیری

بانک ها 

آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
آقای مسعود عرفانیان دانشور

مقایسه کارایي فني بانک های اسلامي و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک های

منتخب منطقه منا) 

آقای دکتر احمد شعبانی کلیشمی  آقای مهندس حسن کوهی بانکداری اسلامی
آقای محمد توحیدی تحلیل رفتار چرخه‌اي سپر سرمايه بانك تحت تاثیر نوسانات اقتصاد كلان: مورد مطالعه بانك هاي بورسی ايران  آقای دکتر الدار صداقت پرست

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری
آقای میثم بیانی تاثیر ویژگی های شخصی مشتریان بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی  خانم دکتر سارا فخریان آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
خانم فریبا شکوری منفرد تاثیر قیمت مسکن برمطالبات غیرجاری سیستم بانکی

آقای دکتر علی اکبر

قلی زاده 

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی