فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

ردیف نام نام خانوادگي عنوان پايان نامه  استاد راهنما استاد مشاور
1 محبوبه سرآبادانی تأثیر مدیریت نقدشوندگی دارایی ها بر سودآوری بانک های تجاری آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر

محمد امیدی نژاد

2 هادی  فرجاد تأثیر مدیریت سود بر اقلام تعهدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای مهندس

حسن کوهی

3 مسعود شجریان تأثیر شفافیت بر افزایش رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد
4 مرتضی علی بخشی تاثیر اندازه بر ریسک‌پذیری بانک ها  آقای دکتر نظام الدین رحیمیان

آقای مهندس

حسن کوهی

5 سید مرتضی   حسینی تاثیر محافظه کاری شرطی در محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات بر ریسک کاهش قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آقای دکتر

آرش تحریری 

آقای دکتر الدار صداقت پرست
6 امیرمسعود  محمدنژاد  ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی  با ریسک اعتباری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر

آرش تحریری 

آقای دکتر سید محمدتقی تقوی فرد
7 حامد  سلطانی نژاد بررسی تأثیر رشد وام دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس در ایران

آقای دکتر

نوروز کهزادی

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور
8 پژمان  بهمن تجزیه و تحلیل اثر تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بر سلامت مالی شرکت ها: شواهدی از رویکرد ماشین بردار پشتیبانی آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

آقای مهندس

حسن کوهی

9 مرتضی رشوند آثار ساختار تأمین مالی بر سودآوری بانک های فعال در بازار سرمایه آقای دکتر پیمان نوری بروجردی آقای دکتر الدار صداقت پرست
10 میثم  بیانی تاثیر ویژگی های شخصی مشتریان بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی 

خانم دکتر

سارا فخریان

آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور
11 فریبا  شکوری منفرد تاثیر قیمت مسکن برمطالبات غیرجاری سیستم بانکی آقای دکتر علی اکبر قلی زاده آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور
12 سحر مهرابی اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‌های بورسی در ایران آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

آقای مهندس

حسن کوهی

13  آرش  باقری تأثیر عوامل بانکی بر عملکرد مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف آقای دکتر رحیم دباغ آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند
14 عیسی  یوسفی  تحلیل عوامل تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بانک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران)

آقای دکتر

رضا حبیبی 

آقای دکتر الدار صداقت پرست
15 جابر زریعی تاثیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بر فقر زدایی (مطالعه موردی : روستاهای شهر اهواز) آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد
16 امیر  اسدی تاثیر نوسانات تورم بر تخصیص تسهیلات در بانک های بورسی آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

آقای دکتر

رضا حبیبی

17 مه نوش محسن زاده گل افزایی تاثیر کیفیت خدمات ایترنت بانک بر ارزش ویژه برند: مطالعه موردی بانک مسکن شهر رشت آقای دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی 

آقای دکتر

محمد طالقانی

18 عقیل خسرونیا عمرانی  تعیین عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان منتخب بانک های آمل در انتخاب سپرده¬های بانکی  آقای دکتر محمدرضا بابایی سمیرمی 

آقای دکتر

رضا حبیبی

19 حمید اجاقی تاثیر متقابل انگیزه های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت)

آقای دکتر

محمد طالقانی

خانم دکتر مریم

قره داغی

20 نسترن تقی زاده بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) آقای دکتر محمدعلی رستگار سرخه

آقای دکتر

رضا حبیبی

21 پرنده نیری بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و رفتار ریسک پذیری بانک‌ها: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور
22 صنم رحیم زاده کلاهی بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک هاف با شاخص های خرد و کلان اقتصادی

آقای دکتر عبداله

پاکدل مغانلو

آقای مهندس

حسن کوهی

23 بهروز هومن بررسی رابطه میان افشا اطلاعات کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی(شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) آقای دکتر سید یوسف احدی سرکانی

خانم دکتر مریم

قره داغی

24 علی درمنش بررسی تأثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای مهندس

حسن کوهی

25 جواد  اسدی  پیش بینی قیمت طلا تحت عدم قطعیت مدل و پارامتر

آقای دکتر

رضا حبیبی 

آقای دکتر

حامد شادکام