فهرست پایان نامه ها در مرحله دفاع مقدماتی

  

 

ردیف نام نام خانوادگي عنوان پايان نامه  استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصیلی
1 حامد فرجی تأثیر تمرکز مالکیت بر هموارسازی سود (در بانک های بورسی ایران)

آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر

محمد امیدی نژاد

حسابداری
2 مژده پریسای  تأثیر درآمدهای غیرمشاع، بر عملکرد بانک ها آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر

محمد امیدی نژاد

حسابداری
3 وحید قربانی تأثیر ریسک و رقابت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
4 محمدقلی انصاری تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر

آرش تحریری

آقای مهندس حسن کوهی حسابداری
5 سیدمحسن میرطاهری تأثیر توسعه ی بازار مالی بر ریسک بانکی

آقای دکتر

آرش تحریری

آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداری
6 مریم  اکبریان رابطه شاخص های بانکی، مالی و اقتصادی با عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های کملز

آقای دکتر

محمد امیدی نژاد

آقای دکتر محسن خوش طینت حسابداری
7 مسعود آخوند سولائی بررسی تأثیر تعداد شعب بر سهم بازاری عملکرد بانک­ها در ایران

آقای دکتر

احمد شعبانی

آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
8 وحید  حاجی زاده تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
9 بهروز جیحونیان تأثیر کفایت سرمایه بر رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی(مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران)  آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی آقای دکتر محمد امیدی نژاد بانکداری اسلامی
10 شیوا علی اکبر بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بقا بر روی کارایی بانک ها (مطالعه موردی: بانک های  کشور) آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
11 زینب حیدری ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر

مهدی بصیرت

آقای دکتر

رضا حبیبی

بانکداری اسلامی
12 مصطفی علی زاده عقیقی تأثیر ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان (مطالعه موردی: شعب مرکز بانک مسکن)

آقای دکتر

احمد شعبانی

آقای دکتر

رضا حبیبی

بانکداری اسلامی
13 مسعود عرفانیان دانشور مقایسه کارایي فني بانک های اسلامي و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک های منتخب منطقه منا) 

آقای دکتر

احمد شعبانی

آقای مهندس

حسن کوهی

بانکداری اسلامی
14 محمد توحیدی تحلیل رفتار چرخه‌اي سپر سرمايه بانك تحت تاثیر نوسانات اقتصاد كلان: مورد مطالعه بانك هاي بورسی ايران  آقای دکتر الدار صداقت پرست

آقای دکتر

محمد امیدی نژاد

بانکداری اسلامی
15  زهرا  زلفی عوامل تعیین کننده کارایی عملیاتی در بانک های بیشتر رقابتی

آقای دکتر

رضا حبیبی

آقای دکتر

اسماعیل میرزایی

بانکداری اسلامی
16 حسین بعیدی منفردنیا تصمیمات وام دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک
مطالعه موردی: مشتریان حقیقی بانک سپه

آقای دکتر

رضا حبیبی

آقای مهندس

حسن کوهی

بانکداری اسلامی
17 حسام  ثقفی تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر عملکرد صنعت بانکی کشور آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی
18 ریحانه رمضان پور عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده حاشیه سود در بانک های ایران با استفاده از روش ARDL آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند آقای دکتر الدار صداقت پرست بانکداری اسلامی