تازه های انتشارات

ارتباط با موسسه

  • خیابان پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195 
  • کد پستی : 1664647111  
  • تلفن دبیرخانه : 22881701  
  • دورنگار دبیرخانه: 22849089  
  • پست الکترونیک : info@ibi.ac.ir

 

 فهرست پایان نامه ها در مرحله دفاع مقدماتی

 

 

نام دانشجو عنوان پايان نامه استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصيلي
آقای محمدمهدی اسماعیلی تزنگی عوامل مؤثر بر وام دهی بانک های تجاری ایران بر مطالبات معوق آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند بانکداری اسلامی

آقای اکبر کریمی

غجه بیگلو

ارزیابی دو مرحله ای کارایی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

(مطالعه موردی بانک کارآفرین)

آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی آقای دکتر رضا یوسفی حاجی آباد بانکداری 
آقای بهزاد نازی تأثیر کیفیت دارائی بر درماندگی مالی بانک­ها آقای دکتر یحیی حساس یگانه آقای دکتر رضا حبیبی حسابداری
آقای وحید قربانی تأثیر ریسک و رقابت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان

آقای مهندس

حسن کوهی

حسابداری
آقای مرتضی ترابی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر بحران مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری آقای دکتر سیدکاظم دوست حسینی آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
خانم مهسا پارسی خامنه مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر بانکداری جامع در دو بانک سپه و مهر اقتصاد آقای دکتر فتح اله تاری آقای دکتر اسماعیل میرزائی بانکداری اسلامی
آقای علیرضا فدایی آبرس رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک ها آقای دکتر یحیی حساس یگانه آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای بهروز جیحونیان

تأثیر کفایت سرمایه بر رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی

(مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران) 

آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی آقای دکتر محمد امیدی نژاد بانکداری اسلامی
خانم مژده پریسای  تأثیر درآمدهای غیرمشاع، بر عملکرد بانک ها آقای دکتر محسن خوش طینت آقای دکتر محمد امیدی نژاد حسابداری
آقای سیف اله عدلی پور ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی آقای دکتر یحیی حساس یگانه آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای حسن زارع محله تأثیر کیفیت حسابداری و حسابرسی بر حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها آقای دکتر یحیی حساس یگانه آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری
آقای سیدعلی رضوی رابطه ویژگی های بانک ها با میزان افشای حاکمیت شرکتی آقای دکتر آرش تحریری آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد حسابداری