فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

ردیف نام نام خانوادگي عنوان پايان نامه  استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصیلی
1 محبوبه سرآبادانی تأثیر مدیریت نقدشوندگی دارایی ها بر سودآوری بانک های تجاری آقای دکتر محسن خوش طینت

آقای دکتر محمد

امیدی نژاد

حسابداری
2 هادی  فرجاد تأثیر مدیریت سود بر اقلام تعهدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر محسن

خوش طینت

آقای مهندس

حسن کوهی

حسابداری
3 مسعود شجریان تأثیر شفافیت بر افزایش رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر نظام الدین

رحیمیان

آقای دکتر محمدتقی

تقوی فرد

حسابداری
4 مرتضی علی بخشی تاثیر اندازه بر ریسک‌پذیری بانک ها 

آقای دکتر نظام الدین

رحیمیان

آقای مهندس

حسن کوهی

حسابداری
5 سید مرتضی   حسینی تاثیر محافظه کاری شرطی در محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات بر ریسک کاهش قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آقای دکتر

آرش تحریری 

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

حسابداری
6 امیرمسعود  محمدنژاد  ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی  با ریسک اعتباری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آقای دکتر

آرش تحریری 

آقای دکتر سید

محمدتقی تقوی فرد

حسابداری
7 ریحانه رمضان پور عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده حاشیه سود در بانک های ایران با استفاده از روش ARDL

آقای دکتر حسن

گلمرادی آدینه وند

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
8 حامد  سلطانی نژاد بررسی تأثیر رشد وام دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس در ایران

آقای دکتر نوروز

کهزادی

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

بانکداری اسلامی
9 پژمان  بهمن تجزیه و تحلیل اثر تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بر سلامت مالی شرکت ها: شواهدی از رویکرد ماشین بردار پشتیبانی

آقای دکتر پیمان نوری

بروجردی

آقای مهندس

حسن کوهی

بانکداری اسلامی
10 مرتضی رشوند آثار ساختار تأمین مالی بر سودآوری بانک های فعال در بازار سرمایه

آقای دکتر پیمان

نوری بروجردی

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
11 حسام  ثقفی تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر عملکرد صنعت بانکی کشور

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
12 میثم  بیانی تاثیر ویژگی های شخصی مشتریان بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی  خانم دکتر سارا فخریان

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

بانکداری اسلامی
13 فریبا  شکوری منفرد تاثیر قیمت مسکن برمطالبات غیرجاری سیستم بانکی

آقای دکتر علی اکبر

قلی زاده

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

بانکداری اسلامی
14 سحر مهرابی اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‌های بورسی در ایران

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

آقای مهندس

حسن کوهی

بانکداری اسلامی
15  آرش  باقری تأثیر عوامل بانکی بر عملکرد مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف آقای دکتر رحیم دباغ

آقای دکتر حسن

گلمرادی آدینه وند

بانکداری اسلامی
16 عیسی  یوسفی  تحلیل عوامل تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بانک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران) آقای دکتر رضا حبیبی 

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

بانکداری اسلامی
17 جابر زریعی

تاثیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بر فقر زدایی

(مطالعه موردی : روستاهای شهر اهواز)

آقای دکتر الدار

صداقت پرست

آقای دکتر محمدتقی

تقوی فرد

بانکداری اسلامی
18 امیر  اسدی تاثیر نوسانات تورم بر تخصیص تسهیلات در بانک های بورسی

آقای دکتر سیاوش

گلزاریان پور

آقای دکتر رضا

حبیبی

بانکداری اسلامی
19 مه نوش محسن زاده گل افزایی تاثیر کیفیت خدمات ایترنت بانک بر ارزش ویژه برند: مطالعه موردی بانک مسکن شهر رشت

آقای دکتر محسن محمد

نوربخش لنگرودی 

آقای دکتر محمد

طالقانی

بانکداری اسلامی
20 عقیل خسرونیا عمرانی  تعیین عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان منتخب بانک های آمل در انتخاب سپرده¬های بانکی 

آقای دکتر محمدرضا

بابایی سمیرمی 

آقای دکتر رضا

حبیبی

بانکداری اسلامی
21 حمید اجاقی تاثیر متقابل انگیزه های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت)

آقای دکتر محمد

طالقانی

خانم دکتر مریم

قره داغی

بانکداری اسلامی
22 نسترن تقی زاده بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

آقای دکتر محمدعلی

رستگار سرخه

آقای دکتر رضا

حبیبی

مهندسی مالی