بسمه تعالي

 

جلسه دفاع مقدماتي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خانم زهرا انگاشته دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روز يكشنبه مورخ 5 خرداد 1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.

 عنوان پايان نامه:

" تأثیر بازار سرمایه و حاشیه سود بانکی بر تولید سرانه: مطالعه موردی کشورهای منتخب منا "

 

استاد راهنما: آقاي دكتر محمدرضا بابایی سمیرمی

استاد مشاور: آقاي دکتر سیاوش گلزاریان پور