اطلاعیه

 

جلسه دفاع نهایی از  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فاطمه فدوی دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز شنبه مورخ 1396/7/15 راس ساعت 11/00 برگزار می گردد.

 

عنوان پایان نامه

"تحلیل عوامل موثر بر تمایل مشتریان بانک به عقد قرض الحسنه(مورد مطالعه : بانک اقتصاد نوین)"

 

استاد راهنما : آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد مشاور : آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور : آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور