نام و  نام خانوادگي

محسن خوش طينت نيك نيت 

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

حسابداري

محل اخذ مدرك

دانشگاه تهران

شماره تماس

22848000

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

رضا حبيبي

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

 آمار رياضي

محل اخذ مدرك

دانشگاه شيراز

شماره تماس

22881702

27892178

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

اسماعيل ميرزايي

آخرين مدرك تحصيلي 

دکتری

رشته تحصيلي

علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك

دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس

27892169

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

محمد اميدي نژاد

آخرين مدرك تحصيلي  دکتری
رشته تحصيلي

علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك

دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس

22881644

27892469

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

حسن كوهي

آخرين مدرك تحصيلي 

كارشناسي ارشد

(دانشجوی دکتری)

رشته تحصيلي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

محل اخذ مدرك

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس

27892435

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

ايمان عابديني صنوبري

آخرين مدرك تحصيلي 

كارشناسي ارشد

(دانشجوی دکتری)

رشته تحصيلي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

محل اخذ مدرك

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس

22857858

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

مریم قره داغی شیخ طبقی

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

ریاضی کاربردی

محل اخذ مدرك

دانشگاه گیلان

شماره تماس

27892115

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

الدار صداقت پرست

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتری

رشته تحصيلي

اقتصاد توسعه و پول و بانكداري

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892132

آدرس پست الكترونيك 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

سياوش گلزاريان پور

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

اقتصاد بين الملل و پول

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892108

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

حسن گلمرادي آدينه وند

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

اقتصاد نظري

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892428

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید