نام و  نام خانوادگي

محسن خوش طينت نيك نيت 

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

حسابداري

محل اخذ مدرك

دانشگاه تهران

شماره تماس

22848000

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

رضا حبيبي

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

 آمار رياضي

محل اخذ مدرك

دانشگاه شيراز

شماره تماس

22881702

27892178

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

اسماعيل ميرزايي

آخرين مدرك تحصيلي 

دکتری

رشته تحصيلي

علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك

دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس

27892169

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

محمد اميدي نژاد

آخرين مدرك تحصيلي  دکتری
رشته تحصيلي

علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك

دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس

22881644

27892469

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

حسن كوهي

آخرين مدرك تحصيلي 

كارشناسي ارشد

(دانشجوی دکتری)

رشته تحصيلي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

محل اخذ مدرك

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس

27892435

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

ايمان عابديني صنوبري

آخرين مدرك تحصيلي 

كارشناسي ارشد

(دانشجوی دکتری)

رشته تحصيلي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

محل اخذ مدرك

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس

22857858

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

مریم قره داغی شیخ طبقی

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

ریاضی کاربردی

محل اخذ مدرك

دانشگاه گیلان

شماره تماس

27892115

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

الدار صداقت پرست

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتری

رشته تحصيلي

اقتصاد توسعه و پول و بانكداري

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892132

آدرس پست الكترونيك 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

سياوش گلزاريان پور

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

اقتصاد بين الملل و پول

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892108

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

حسن گلمرادي آدينه وند

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

اقتصاد نظري

محل اخذ مدرك

دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس

27892428

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام و نام خانوادگي

سید وحید عماد اسلام اسکوئی

آخرين مدرك تحصيلي 

دكتري

رشته تحصيلي

مدیریت -گرایش سیستم ها

محل اخذ مدرك

دانشگاه تهران

شماره تماس

27892116

آدرس پست الكترونيك

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

بر اساس مصوبه مورخ 24 خردادماه  1394کمیته تحصیلات تکمیلی مقرر گردید: 
 
 دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه خود را
 
در حوزه مسایل نظام بانکی کشور انتخاب نمایند.

 

 

 


مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم طرح اولیه تحقیق

دریافت فرم طرح پیشنهادی تحقیق

راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تمدید تحصیلی ترم 5 مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری)

فرم تمدید تحصیلی ترم 6 مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری)

دریافت فرم گزارش پیشرفت کار پژوهشی

دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

دریافت فرم تایید پایان نامه برای انجام دفاع مقدماتی

دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد حسابداری سال تحصیلی 93- 1392

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

تحلیل آماری

2

-

روش تحقیق

2

-

جمع

6

 

دروس اصلی

تئوری حسابداری 1

3

-

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

حسابداری مدیریت

3

-

حسابداری دولتی پیشرفته

3

-

حسابرسی پیشرفته

2

-

مسائل جاری حسابداری

2

-

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

-

پایان نامه

4

-

جمع

23

 

دروس اختیاری

(9 واحد درسی)

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

-

اقتصاد مدیریت

3

-

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

-

سیستم های حسابداری

3

-

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

3

-

جمع

9

 

 

مجموع

32 واحد

 

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد بانکداری اسلامی سال تحصیلی 93- 1392

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی پیشرفته

3

-

روش تحقیق پیشرفته

3

-

جمع

6

 

دروس اصلی

نظام بانکداری اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

بانکداری اسلامی بین الملل

3

-

اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی میانه

3

-

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه

2

-

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

2

-

نقد نظریه های اقتصاد سنتی

2

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

پایان نامه

6

-

جمع

24

 

دروس اختیاری

(9 واحد درسی)

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

3

ریاضیات 2- اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان2

اقتصاد بانکداری اسلامی

3

-

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

مدیریت مالی اسلامی پیشرفته

3

-

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

3

اصول بیمه

سمینار بانکداری اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی کاربردی

3

-

اقتصاد کشاورزی

3

اقتصاد خرد 2

اقتصاد صنعتی

3

اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان 2

اقتصاد منابع و انرژی

3

اقتصاد خرد 2

تجارت الکترونیک

3

-

مدیریت اقتصادی پروژه

3

مدیریت مالی- اقتصاد خرد 1

جمع

24

 

 

مجموع

33 واحد

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد مدیریت امور بانکی سال تحصیلی 94- 1393

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

حقوق بانکی

2

-

تحلیل آماری

2

-

روش تحقیق

2

-

اصلی و تخصصی

تئوری مدیریت پیشرفته

2

-

مدیریت و رفتار سازمانی پیشرفته

2

-

مدیریت منابع انسانی

2

-

اقتصاد سنجی مالی

2

-

اقتصاد خرد و کلان پیشرفته

2

-

حقوق بانکی بین الملل

2

-

اقتصاد پول و بانک پیشرفته

3

-

بانکداری اسلامی

2

-

بانکداری نوین

2

-

بازارها و ابزارهای مالی

3

-

رساله

4

-

مجموع

26

 

اختیاری

مدیریت ذخایر ارزی

2

-

مالیه بین الملل

2

-

بررسی چشم انداز 20 ساله توسعه ایران

2

-

اقتصاد مدیریت

2

-

 

* توجه : دانشجویان موظف به گذراندن تمامی دروس پیش نیاز، اصلی و حداقل 6 واحد از دروس اختیاری می باشند.

 

دروس دوره كارشناسي ارشد حسابداری ورودی سال تحصیلی 94- 1393

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

آمار تخصصی

2

-

 

جمع

4 واحد

 

* دروس جبرانی

حسابداری پیشرفته 2

2

-

حسابداری میانه 2

2

-

حسابداری قیمت تمام شده 2

2

-

 

جمع

6 واحد

 

دروس پایه

حسابداری مدیریت

3

-

حسابداری بخش عمومی

3

-

حسابرسی پیشرفته

2

-

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

2

-

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2

-

 

جمع

12 واحد

 

دروس تخصصی

تئوری حسابداری 1

3

-

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

مسائل جاری حسابداری

2

-

 

جمع

8 واحد

 

** دروس اختیاری

اقتصاد سنجی

2

-

بررسی موارد خاص در حسابداری

2

-

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی

2

-

تحلیل آماری

2

-

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

-

روش تحقیق پیشرفته

2

-

 

جمع

12 واحد

 

پژوهش

پایان نامه

6 واحد

 

 

* مطابق ضوابط، 6 واحد از 12 واحد دروس جبرانی بنابر نظر گروه حسابداری باید گذرانده شود.

** گذراندن 6 واحد از دروس اختیاری الزامی می باشد.

 

دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسی مالی سال تحصیلی 95- 1394

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس جبرانی

آمار مهندسی

3

-

تحقیق در عملیات (1)

3

-

اقتصاد مهندسی

3

-

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

3

-

دروس اصلی

اصول مهندسی مالی

3

-

مدلهای انتصاب سبد سرمایه گذاری

3

-

فرایندهای تصادفی

3

-

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

3

-

سمینار مهندسی مالی

2

-

پایان نامه

6

-

 

20

-

دروس اختیاری

برنامه ریزی استراتژیک

3

-

بازارهای ملی با درآمد ثابت

3

-

فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی

3

-

بازارهای مالی اسلامی

3

-

اقتصاد سنجی

3

-

مدیریت سرمایه گذاری

3

-

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

3

-

سریهای زمانی مالی

3

-

طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی

3

-

سیستم های خبره در تصمیم گیری مالی

3

-

بهینه سازی تصادفی

3

-

 

*هر دانشجو ملزم به گذراندن دروس جبرانی و پیشنیاز می باشد.

*هر دانشجو ملزم به گذراندن 12 واحد درس اختیاری می باشد.

 

 

دروس دوره كارشناسي ارشد بانکداری اسلامی سال تحصیلی 95- 1394

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

نظری

علمی

جمع

دروس کمبود

اقتصاد خرد مقدماتی

3

-

3

-

اقتصاد کلان مقدماتی

3

-

3

-

اقتصاد سنجی مقدماتی

3

-

3

-

موضوعات انتخابی در اقتصاد

3

-

3

-

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

3

-

3

-

دروس اصلی

اقتصاد خرد

3

-

3

-

اقتصاد کلان

3

-

3

-

اقتصاد سنجی

3

-

3

-

اقتصاد ایران

3

-

3

-

نظام اقتصادی اسلام

2

-

2

-

پول و بانکداری اسلامی (1)

3

-

3

نظام اقتصادی اسلام

پول و بانکداری اسلامی (2)

3

-

3

پول و بانکداری اسلامی (1)

پایان نامه

6

 

 

 

 

جمع

26

 

 

 

دروس اختیاری

ابزارهای مالی اسلامی

2

-

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

حقوق تجارت

2

-

2

-

بانکداری الکترونیکی

2

-

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

روش شناس علم اقتصاد

2

-

2

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان

اقتصاد مالی

2

-

2

-

کارورزی

-

2

2

ابزارهای مالی اسلامی

سمینار بانکداری اسلامی

2

-

-

پول و بانکداری اسلامی (1)

اقتصاد اطلاعات

2

-

2

اقتصاد خرد – اقتصاد کلان

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

2

-

2

-

احکام اقتصادی اسلام

2

-

2

-

 

جمع

18

2

20

 

 

*دانشجو حداکثر ملزم به گذراندن 6 واحد از دروس کمبود می باشد.

*دانشجو ملزم به گذراندن 3 واحد از درس پیشنیاز می باشد.

*دانشجو ملزم به گذراندن حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می باشد.

 

 

 

 

فرآيند تعيين نتيجه جلسه دفاع نهایی 

    محورهای همایش:

1- بررسی روند آثار سیاستهای پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
 
آثار سیاست‌های پولی بر هدف‌گذاری تورمی
آثار سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی کشور
آثار سیاست‌های پولی بر نظام بانکی کشور
بررسی کارآیی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بدون ربا
مقایسه تطبیقی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام‌ بانکداری متداول و بدون ربا
استقلال بانک مرکزی و کارآیی سیاست‌های پولی
بررسی آثار سیاست‌های پولی بر کارآیی بازارهای مالی
آثار سیاست‌های پولی بر سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری
بررسی استراتژیهای سیاست پولی طی دهه اخیر
اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری پولی
 
2- بررسی روند آثار سیاستهای مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
 
کارآیی ابزارهای سیاست‌های مالی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
سیاست‌های مالی و آثار آن بر عملکرد بانکهای کشور
سیاست‌های مالی و آثار آن بر بازارهای مالی
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر اشتغال
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر تورم
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری و تولید
اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری مالی
 
3- ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی در سه دهه اخیر
 
 
ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
ارزیابی عملکرد سیاست‌های مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
سیاست‌های پولی و مالی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
سیاست‌های پولی و مالی و ضرورت هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی
همگامی سیاست‌های پولی و مالی، تجربیات سایر کشورها
سیاست‌های پولی و مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی و آثار آن بر نظام بانکی كشور
ارزیابی تحولات ایجاد شده در نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه اخیر
 
4- بررسی آسیب‌های اقتصادی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
 
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی کشور
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر مبادلات تجاری کشور
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر اشتغال
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر تورم
 
5- اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی
 
اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی کشور
اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های مالی کشور
تحریم‌های اقتصادی و بانکی از منظر حقوق بین‌الملل
عدم انطباق تحريم‌هاي اقتصادي با موازين حقوق بين‌الملل
بررسی تحریم‌های بین‌الملل از منظر تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی (WTO)
 
6- سایر موضوعات مرتبط