برنامه جامع دوره DBM

ردیف

عنوان دروس

تعداد ساعت

1

بانکداری سرمایه‌گذاری

32

2

تحلیل مسائل مالی در مدیریت امور بانکی

32

3

رهبری و مدیریت سازمانی

32

4

روش‌های تحلیل کمی و کیفی در تصمیم‌گیری 

32

5

تطبیق و مقررات بانکی

32

6

فن‌آوری‌های نوین بانکی

32

7

مدیریت منابع انسانی در بانک

32

8

اقتصاد برای مدیران

32

9

اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت حقوقی

32

10

روش تحقیق پیشرفته

32

11

حسابرسی بانکی

32

12

بازاریابی بانکی

32

13

مدیریت ریسک بانکی

32

14

حاکمیت شرکتی

32

15

مدیریت استراتژیک بانک

32

16

مدیریت دارایی و بدهی

32

17

مباحث نوین در بانکداری بین الملل

32

18

پروژه

96

  • هر درس شامل 30 ساعت کلاس و یک جلسه امتحان (حداقل) 2 ساعته است.
  • طول مدت کلاس ها 3 ساعت است.
  • دروس روز پنج شنبه صبح 8 الی 14 برگزار می گردد.
  • ساعت شروع کلاس های بعد از ظهر 14 تا 20 است.