به نام خدا

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آیین نامه آموزشی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

 

فراگیرعزیز ضمن عرض خیرمقدم، خواهشمند است نکات ذیل را به دقت مطالعه نمایید:

1- طول دوره تحصیل فراگیران حداکثر 2/5 سال است و فراگیران در این مدت ملزم به گذراندن 544 ساعت درس و 96 ساعت به ­صورت پروژه می­ باشند. شایان ذکر است اعتبار نمرات قبولی قبل از فراغت از تحصیل حداکثر 3/5 سال است.

2- کلیه اطلاعیه­ های شروع و تغییر زمانی کلاس ­ها از طریق وب سایت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اطلاع ­رسانی می ­شود و مسئولیت پیگیری آن با فراگیران خواهد بود.

3- حضور فراگیر در تمام جلسات هر درس الزامی بوده و غیبت فراگیر در هر درس نباید از یک پنجم مجموع ساعت درس (دو جلسه) تجاوز کند، در غیر این­صورت درس مربوطه حذف، و فراگیر ملزم به گذراندن آن درس در دوره­ های بعدی همراه با پرداخت شهریه خواهد بود.

4- شهریه هر درس معادل 5 درصد شهریه کل مصوب آن دوره می­ باشد.

5- ملاک سنجش فراگیر، حضور درکلاس، انجام تکالیف و کسب موفقیت در آزمون­ های نظری و عملی توسط استاد خواهد بود.

6- حداقل نمره قبولی در هر درس 14 است.

7- در صورتی­که میانگین کل نمرات فراگیر، در پایان دوره از 15 کمتر باشد، فراگیر فارغ التحصیل شناخته نشده و ملزم است تا دروس تکمیلی را اخذ نماید، دروس تکمیلی با توجه به سابقۀ تحصیلی دانشجو و توسط شورای آموزشی و پژوهشی مؤسسه تعیین می شوند.

8- غیبت فراگیر در امتحان موجب حذف درس مزبور شده و فراگیر می­ تواند با پرداخت شهریه در آزمون مجدد آن درس شرکت نماید.

    تبصره1: امتحان مجدد در هر درس یکبار، در فصل بعد به ­صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.

9- در صورتی که فراگیر در درس یا دروسی نمره قبولی کسب نکرده یا مردود شده باشد ملزم به امتحان مجدد و پرداخت شهریه مطابق تبصره بند 8 است.

10- موارد زیر در صورت مشاهده در جلسه امتحان، تخلف محسوب شده و منجر به نمره صفر در آن درس خواهد شد:

  • استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی،
  • همراه داشتن و استفاده از کتاب، جزوه و یادداشت،
  • ایجاد هرگونه اختلال در روند برگزاری امتحان از سوی فراگیر،
  • عدم شرکت به­ موقع در امتحان یا جایگزین کردن فرد دیگر به جای فراگیر، و
  • هر گونه صحبت و رد و بدل کردن اطلاعات در جلسه امتحان

11- در صورت بروز تخلف مندرج در بند 10، فراگیر ملزم به امتحان مجدد و پرداخت شهریه مطابق تبصره بند 8 است.

12- فراگیر انصرافی یا محروم از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید.

13- صدور هرگونه گواهی و تسلیم ریزنمرات منوط به تسویه حساب کامل فراگیر با مؤسسه است.

14- فراگیر موظف است قبل از پایان 4 درس پایانی، موضوع پروژه خود را با نظراستاد راهنما و تأیید شورای آموزشی و پژوهشی انتخاب نمایند که پس از تأیید شورا قطعیت می ­یابد.

15- بدیهی است صدور گواهینامه منوط به موفقیت در گذراندن کلیه دروس و پروژه خواهد بود.

16- ثبت نام در دوره، حکم تأیید کامل آیین نامه آموزشی دورۀ مدیریت عالی بانک (DBM) را دارد.

17- انصراف از کلاس­ ها قابل قبول نبوده و عدم شرکت در کلاس­ ها پس از ثبت­ نام و شروع دوره، هیچ حقی را جهت دریافت وجه ایجاد نخواهند کرد.

18- پرداخت کل شهریه به صورت واریز  شهریه به­ صورت نقد قبل از شروع دوره و الباقی طی 3 فقره چک به تاریخ­ های 4 ماهه از تاریخ شروع دوره با  مبلغ مساوی می ­باشد.

19- تفسیر آیین ­نامه بر عهده شورای آموزشی و پژوهشی بوده و در صورت بروز ابهام یا مواردی که این آیین­نامه در قبال آن مسکوت است، نظر شورا مورد استناد قرار خواهد گرفت.