معرفی دوره:

بررسی ها نشان می دهد علیرغم توسعه خدمات الکترونیک در 15 سال اخیر، هنوز بخش زیادی از درآمد بانکها از طریق شعب ایجاد می گردد. شعب بانک منبع اصلی خلق درآمد و ارزش برای بانکها محسوب می گردند. برای بسیاری از مشتریان، شعبه همان بانک است. در سالهای اخیر بدلیل اینکه شعب قابلیت ایجاد تصویر ذهنی بالایی در مشتریان را دارند و در تقویت برند بانک بسیار موثر است لذا در مکان یابی شعب و طراحی نمای خارجی و داخلی شعب تلاش زیادی صورت گرفته است. 

  اهداف دوره:

  • آشنایی با مدلهای کسب و کار
  • آشنایی با راهکارهای خلاقانه کانالهای فروش به منظور پی بردن به ضرورت توسعه شعب
  • آشنایی باراههای توسعه شعب بهره ور با بررسی عوامل موثر بر مکان یابی شعب و امکان سنجی اقتصادی

وبا بررسی عوامل موثر بر مکان یابی شعب و امکان سنجی اقتصادی آن، آشنا خواهند شد.

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان بازاریابی، امور شعب، اداره ساختمان و قراردادها و سازمان و روشها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری:

8 بهمن ماه 1396 (از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.