معرفی دوره:

 بحران مالي سال 2007 ميلادي در کنار بسياري از درس‌هايي که براي مقامات سياست‌گذاري به همراه داشت، يک درس مهم هم داشت و آن اين‌که بسياري از مقامات بخش هاي مختلف مالي از انجام اقدام سريع جهت کنترل ريسک‌ها و ضعف‌هايي که نظام مالي را تهديد مي‌کرد، عاجز بودند. جهت ترميم نقطه ضعف سياست‌گذاري مذکور اصلاحات مختلفي در حوزه هاي سه‌گانه ايجاد ترتيبات نهادي مناسب، تدارک اطلاعات کافي و مربوط و تدارک جعبه ابزار قوي و کار در سطح کشورهاي جهان علي‌الخصوص کشورهاي پيشرفته به وقوع پيوست. موضوع سیاست های احتیاطی کلان برای مقابله با ریسک های سیستمی و همچنین ايجاد چارچوب‌هاي نهادي و ابزارهاي اجرايي قوي در خصوص موضوعات بازسازي (Recovery) و حل و فصل مالي (Resolution) بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي از جمله اين نوآوري‌ها در پيشگيري و مواجه با بحران‌هاي بانکي و بطورکلي بحران‌هاي مالي مي‌باشند.

 

اهداف دوره:

  • معرفي و بررسي موضوعات مختلف مرتبط با سیاست های احتیاطی کلان
  • آشنایی با چارچوب ها و الزامات رژيم حل و فصل مالي مؤثر براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

مخاطبان دوره:
مديران و کارشناسان نظام بانکي

پیشنیاز دوره:
آشنايي کلي با مقررات و استانداردهاي نظارتي کميته بال و مقررات احتياطي بانک مرکزي

مدت دوره:  16 ساعت

تاریخ برگزاری:
23 و 24 دی ماه 1396 (از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.