معرفی دوره:

تقلب، سوء استفاده جهت منافع شخصی بصورت عمد و با روش کاملا غیر قانونی است. باعنایت به اینکه فعالیت جاعلین و کلاهبرداران در موسسات مالی و پولی اثر مستقیم روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات دارد، لذا به کارگیری تکنیک های شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم های بانکداری اجتناب ناپذیر است. در سال های اخیر توسعه فن آوری های جدید راههای زیادی را برای انجام تقلب گشوده است. تکنیکهای شناسایی تقلب علاوه برآنکه تقلب ها را شناسایی کرده و مورد بررسی قرارمی دهد، از طرفی با شناخت رفتار کاربران با مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آنها را داشته است. بدلیل هزینه بسیار زیاد تقلب، خصوصا در  چک ها که حسب بررسی های بعمل آمده اولین  آمار تقلب در عملیات بانکی را دارد، موسسات مالی و پولی را با جدیت به دنبال سرعت عمل در شناخت فعالیت متقلبان مجبور نموده است.

 

 اهداف دوره:

  • بررسی روش ها، شناسایی و تشخیص تقلب درچک و راهکارهای مقابله با آن

 

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت