معرفی دوره:

با گسترش روزافزون ابزارهای مالی و پیچیده‌تر شدن عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی٬ نیاز به نوشتن مدل‌های تحلیل‌گری است که بتواند تا حد امکان اطلاعات مناسبی به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک سرمایه‌ شان ارائه کند. یکی از قویترین و منعطف‌ترین نرم‌افزارهای موجود در این ارتباط٬ نرم افزار MATLAB است. کارشناسان حوزه‌های مختلف مالی با استفاده از این جعبه ابزار مالی می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری را با در نظرگرفتن سود و زیان و هزینه‌های معاملاتی بهینه‌سازی کنند. این جعبه ابزار آن‌ها را قادر می‌سازد تا ریسک را برآورد نموده و سطح نرخ بهره را تحلیل نموده و کارایی سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری کنند.

 

اهداف دوره:

  • آشنایی با جعبه ابزار مالی نرم‌افزار MATLAB
  • بررسی کلی برخی از قابلیت‌های مالی آن

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی بانک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت