معرفی دوره:

 این دوره همانطوری که عنوان گویای آن است به مفاهیم اولیه مانند تکامل و پیدایش نسل سوم هوش تجاری، انبار داده و پردازش تحلیلی برخط، معماری اسکیمای ستاره و نحوه گزارش گیری از انبار داده می پردازد. در این دوره به مخاطب نشان داده خواهد شد که چگونه هوش تجاری
می تواند مدیران رده بالای یک سازمان را در تصمیم گیری کمک کند. سپس مخاطب با مورد مطالعاتی درگیر یک مسئله کاربردی شده و با پیاده سازی یک سیستم کوچک هوش تجاری با بهره وری این سیستم آشنا می شود.

اهداف دوره:

  • آشنایی با اصول و مفاهیم هوش تجاری و سازمان های هوشمند
  • افزایش قابلیت و توانایی پاسخگویی سازمان ها به پرسش هایی که در بازار فشرده رقابتی مطرح می شوند با بکارگیری تکنیک های تحلیلی، داده کاری و انبار داده ها
  • آشنایی با چالشهای بروز در این زمینه از قبیل هوش تجاری بلادرنگ و فراگیر

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ستادی بانک ها

پیشنیاز دوره: دارا بودن درجه کارشناسی در یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر، برق، صنایع و یا اقتصاد، حسابداری و مدیریت

مدت دوره: 32 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 4 آبان ماه 1396- پنجشنبه ها ساعت 8.30 الی 12.30

هزینه دوره: 5.200.000 ریال

 

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.